Medlemsförmåner

 • Gratis inträde till Wäinö Aaltonens museum
 • Gratis inträde till Åbo Konstmuseum
 • Gratis inträde till Aboa Vetus & Ars Nova
 • 15% rabatt på Kuva-Paijula, Tavastgatan 1. Rabatten gäller ej kameror eller 10x15cm -foton
 • Rabatt på Lightpress fotoutskrifter och monteringar (be om rabattprislista)
 • Lån av Datacolor Spyder Capture Pro -kalibreringspaket
 • Rabatterade deltagaravgifter till Peris workshops och exkursioner
 • Tillgång till Peris fotobibliotek med ca 600 publikationer samt tidningarna European Photography, FOAM, KATALOG och Photo Raw
 • 10% rabatt på inköp av konst från Peris galleri.
 • Möjlighet att visa och sälja verk på Peris medlemsutställningar.

Medlemsavgift 2016

 • Normal 30 €
 • Studerande 20 €
 • Medlem av förening som hör till Finska konstnärsgillet i Finland 20 €
 • Stödmedlem 60 €

Medlemmar får medlemskort samt faktura på medlemsavgift i början på året på posten. Årets medlemsavgift förfaller 31.3.2015. Ifall du ej fått ditt medlemskort på posten, vänligen meddela din nuvarande adress till Peris personal. Medlemskortet skickas endast till medlemmar som betalt föregående års medlemsavgift.