Fotocentrum Peri, grundat 1987, är en öppen mötesplats för fotokonst.

Fotocentrum Peri rf:s målsättning är att sprida kännedom om och främja fotogafering som konstnärlig uttrycksform, samt att fungera som en sammanbindande länk mellan fotografer och fotokonstintresserade i regionen. Detta sker bl.a. via galleriets utställningar, upprätthållande av ett omfattande fotobibliotek, nätverk, skolning, samarbetsprojekt, seminarier, portfolio reviews, export och internationella residensprogram.

Peris galleri, kontor och medlemsbibliotek finns på Wäinö Aaltonens museum i Åbo. Galleriet visar årligen ett tiotal fotoutställningar, alla med fritt inträde. Konstnärsinitierade evenemang, verkstäder, föreläsningar och diskussioner arrangeras i anknytning till utställningarna. De utställda verken är i regel till salu, priserna finns i listan över verk.