2.2 kl. 12-18

LANDSRÄTTEN 

”man måste skapa sådana sätt att samlas som komplicerar politiken genom att ge plats för tvekan” (Isabelle Stengers 2018)

I det finska språket kan uttrycket ‘Maan oikeus’ (Landsrätten) ha en stor mängd betydelser som avslöjar hur mångförgrenat rotade i sin materiella grund de kulturella strukturerna är. ‘Maa’ (på svenska land, mark, jord, Jorden) syftar inte enbart på ett landområde eller en stat utan också på det vi har under våra fötter och på vår planet. Ordet rubbar skiljelinjen mellan det lokala och det planetära. Berättelserna om ursprung, identitet och ägande är skrivna med ord som vägrar att resa hållbara murar.

Ordet ‘rätt’ syftar på de många typerna av rättigheter men refererar också till hela rättsväsendet. De enskilda rättigheterna är beroende av en institution som tolkar lagen. Om markrättigheterna ses som en oskiljaktig del av landets rättigheter, är det då möjligt att tolka landets lag på ett sätt där den inte bara är en lag som tillämpas på jorden. Hur ska man föra jordens talan? När och var kan man tala med den? Hur förpliktar det här dem som kräver rättigheter i landet? Rättigheter är ju alltid också skyldigheter.

På Åbo konsthalls första utställnings öppningsdag samlas en grupp konstnärer inför dessa akuta ekologiska frågor. Inom ramen för dagens program får besökarna bekanta sig med olika konstnärliga angreppssätt och den kunskap som inhämtades under de mångskiftande forskningsprocesserna bakom verken. Det som förenar de olika arbetssätten och synvinklarna är att konstnärerna förbundit sig till tidsödande observation som ger akt på tystnader och skuggor mitt i den rådande ordningen och den alltmer uppskruvade brådskan. Inför det okända erbjuder de inte så mycket lösningar men riktar uppmärksamhet på utmaningarnas konkreta och betydelsefulla komplexitet.

Programmet inleds med två sessioner där deltagarna kan ställa in sina sinnen på frågor som ger resonans i utställningen – genom övningar i lyssnande i Konsthallens omgivningar och genom fördjupning i interaktion med en av våra växtkamrater sedan urminnes tider. Efter workshoparna  presenteras nya verk och sådana som alltjämt är under arbete och det blir samtal om deras centrala teman. Ämnena spänner över frågor om gruvindustrins ekologiska och samhälleliga spår med Talvivaara som exempel, de förändringar i det arktiska områdets ekossystem och livsformer som orsakas av klimatkrisen och ett ingenmanslands tänkbarhet och otänkbarhet inom lagens ramar.

Dagen erbjuder alltså bevismaterial och ger röst åt det som annars lätt drunknar i uppmärksamhetsekonomins flod. Samtidigt riktas särskilt fokus på lokaliserade, multisensoriska sätt att förstå och möta, sätt där man vill ta ansvar i stället för att ta över.

PROGRAM

Akustiska allmänningar – Sonic Commons

Ljudpromenader i Gamla Åbo

Kl. 12

Under ljudpromenaden som leds av Simo och Tuike Alitalo får deltagarna närma sig stadsmiljön på ett nytt sätt, genom att lyssna och koncentrera sig på dess ljudvärld. Promenaden går i miljön på och kring Gamla Stortorget och som avslutning får deltagarna dela sina erfarenheter med varandra och diskutera vad de har hört.

Under promenaden är deltagarna tysta och använder inga elektroniska apparater, som telefoner eller kameror. Före vandringen ges en kort introduktion i enkla metoder för lyssnande. Promenaden med diskussion tar i sin helhet omkring 2 timmar. Inledningen och den avslutande diskussionen sker i Åbo konsthall, på finska och vid behov på engelska.

Som utrustning på promenaden räcker det med kläder och skor enligt väder. Sällskapsdjur kan inte delta men ledarhundar är välkomna. Ytterligare en ljudpromenad görs på utställningens sista dag, sö 24.2 kl. 14.

Ett begränsat antal deltagare ryms med, i anmälningsordning.

Förhandsanmälningar: kuulumia@gmail.com

Akantupakilla (Lähirohtola)

Kl. 12

Konstnären Mari Keski-Korsu genomför en performativ och publikaktiverande ritual där deltagarna på olika sätt får bekanta sig med röllekan, bland annat genom fotbad och meditation. Röllekan är en av våra äldsta medicinalväxter, ett universalmedel som biter på flera åkommor. Men vad kan röllekan, denna kraftört som många ser som ett ogräs, ha för betydelse för oss i dag? Hur skulle röllekans röst låta i människors gemenskap?

Sessionen tar ungefär 30 minuter. 10 personer ryms med och man kan anmäla sig på förhand till Mari Keski-Korsu: mari.keskikorsu(at) gmail (punkt) com

Observera att sessionen inte lämpar sig för personer som är allergiska mot korgblommiga växter.

Diskussion + videoverk

Kl. 14-18

Eftermiddagens diskussioner följer en ström av korsande och sinsemellan blandade vatten, i floder och avlopp och i myter om renhet och gränser. De flesta av utställningens konstnärer deltar i diskussionen, berättar om bakgrunden till sina verk och funderar tillsammans med deltagarna på frågor kring dem.

Diskussionen är öppen för alla intresserade. Den ordnas i festsalen i Konsthallens tredje våning, i samarbete med CAA Contemporary Art Archipelago och med understöd från Konestiftelsen.

I samband med diskussionen visas följande videoverk:

Arja Renell, Purkuputki ja muita tarinoita Talvivaarasta

Lasse Lecklin, Juomasuo

Kati Roover, Do Rivers Ever End

Saara Ekström, Amnion

IC-98, Vastarannalta