Åbo Konsthalls utställningsprogram för 2019 har publicerats. Höstprogrammets open call 2020 öppnar hösten 2019.

Åbo Konsthall är ett nytt centrum för visuell konst som öppnar i början av år 2019 i Gamla Rådhuset i Åbo. Två av regionens centrala konstaktörer,Konstnärsgillet i Åbo rf och Fotocentrum Peri rf, flyttar till Åbo Konsthall. Där kommer föreningarna att ordna galleriutställningar och evenemang och upprätthålla ett digitalt arbetsrum för bildkonstnärer och ett bibliotek med fototema. Åbo Konsthall är ett levande centrum för skapande, konstförmedling, möten, evenemang och konsttjänster.

Genom att förnya etablerade verksamhetsmodeller svarar Åbo Konsthall på fältets behov av förändring. I konsthallen koncentreras verksamheten mer än tidigare på att stötta konstnärer, utveckla förmedlarrollen och förnya rådande utställningspraxis. Konstnärerna kommer inte att behöva betala hyra för utställningarna i galleriet. De kommer heller inte att debiteras för övriga kostnader gällande arrangemangen kring galleriutställningarna, till exempel hjälp med hängning eller tryckalster. Förpublikaktiverande program får konstnärerna betalt enligt avtal. Konstnärerna erbjuds möjlighet att skriva en utställningstext: “Ett perspektiv på utställningen”, skribenternas arvoden bekostas av utställningens arrangörer. Under året erbjuder Fotocentrum Peri en debuterande fotokonstnär eller fotograf ett produktionsstipendium.

Åbo Konsthalls första open call för utställningar utlyses nu! Förslag till utställningar under år 2019 tas emot fram till söndagen den 11 november 2018. 

Till vårt program önskar vi särskilt få nya bild- och fotokonstproduktioner som inte tidigare visats i Åbo och som lämpar sig för Åbo Konsthalls utrymmen. Alla som arbetar med bild-, foto- eller videokonst är välkomna att ansöka. Mångkonstnärliga utställningar eller sådana som rör sig över konstens gränser ser vi också som intressanta. Även arbetsgrupper kan lämna in ansökningar. Vi uppmanar konstnärerna att föreslå publikaktiverande och alternativt program i anslutning till sina utställningar.

Denna open call gäller utställningsperioderna:
1–24.3
29.3–21.4
24.5–16.6
2–25.8
6–29.9
1–24.11

LOKALERNA

Gamla Rådhuset som ligger vid Gamla Stortorget i Åbo återuppbyggdes år 1829 på ruinerna av Berners rådhussom uppfördes år 1736 och skadades svårt i Åbo brand år 1827. Fastigheten är gammal och har flera utställningsutrymmen. Man kan föreslå utställningar i alla utrymmen eller i ett av dem.

UTSTÄLLNINGSUTRYMMENAS BOTTENPLAN (PDF)

UTSTÄLLNINGSUTRYMME 1
2 våningen, 52+20+40=112 m2 (Gamla Rådhusets nuvarande galleri)
Det större galleriet i andra våningen omfattar ett rektangulärt rum vars ena långvägg domineras av en rad fönster mot torget; utrymmet har rikligt med naturligt ljus. Rummet har element som avviker från dem i en ren utställningslokal, bl.a. breda grå golvplankor, fönster och en kakelugn. Utställningsutrymmena i andra våningen lämpar sig för presentation av såväl tvådimensionella vägghängda verk som olika installationer. Utrymmet har spotlighter av galleriklass.

UTSTÄLLNINGSUTRYMME 2
2 våningen, 34 m2, kan mörkläggas
Det mindre utställningsutrymmet i andra våningen öppnas första gången för allmänheten i början av år 2019. Det vita kubformade utrymmet får väggar för hängning och rummet kan också mörkläggas, t.ex. för screening av konst. Galleriet ligger intill det större gallerirummet och ingången är direkt från trappuppgången. I taket finns spotlighter av galleriklass. Utrymmet byggs om för galleribruk i början av år 2019, och vi ber er därför observera att förhållandena i rummet kan komma att ändras.

UTSTÄLLNINGSUTRYMME 3
1 våningen, 52 m2, inga väggar för hängning (perioderna 1.3–24.3 och 29.3–21.4)
Rummet i första våningen erbjuds för utställningar under två utställningsperioder och eftersom det inte har väggar för hängning lämpar det sig bäst för installationer. Det är ändå möjligt att ställa ut tvådimensionella arbeten med hjälp av flyttbara väggar eller ställningar. På en vägg finns skenor för hängning. Rummet ligger i anslutning till ingången och fönstren vetter mot Gamla Stortorget. Man kan också föreslå projektartad, publikriktad konstverksamhet i det här rummet. I taket finns spotlighter av galleriklass.

 

TJÄNSTER OCH TEKNIK

Utställningsperioderna är drygt tre veckor långa, därtill kommer dagar för hängning, demontering och vernissage. Vernissagen ordnas i regel torsdagen före första dagen som utställningen är öppen. Utställaren står för transport av verken, transport- och utställningsförsäkring och för sina egna resekostnader.

I utställningsavtalet ingår följande tjänster:

 • Utställningshyra och övervakning under utställningsperioden
 • Ombrytning, tryckning och distribution i Åbo av utställningsaffischen + 10 ex. till konstnären
 • Språkgranskning och översättning av utställningstext och verksförteckning
 • Utskick av pressinfo och elektronisk inbjudan till mottagarna på konsthallens informationslistor
 • Information på Per, i separata evenemangskalendrar och sociala medier
 • En assistent (3 x 8h = 24h) under utställningens hängnings- och demonteringsdagar
 • Uppföljning av besökarantal och medieintresse, dokumentering av utställningen
 • Presskontakt, arrangemang och servering vid vernissagen
 • Förmedling av verk och förmedlingsförsäljning av utställningens kringmaterial (30 % provision)

Teknisk utrustning ställs utan särskild kostnad till konstnärernas förfogande. Just nu finns följande apparatur: en videoprojektor, en 32″ flat skärm, en DVD-spelare, en mediespelare av märket Raspberry samt högtalare. För anskaffande av och kostnader för övrig utrustning ansvarar konstnären. För verkstäderna med aktiverande program får konstnären bland annat använda en fotoskrivare för 10×15-bilder.

De kostnadsfria utställningarna, stipendiet till en debuterande fotokonstnär och ersättningarna för aktiverande program fastställs vid årsskiftet när besluten om verksamhetsbidrag har kommit. Åbo Konsthalls öppettider och detaljinformationen om utrymmena preciseras när utställningsavtalet ingås i januari 2019.

 

ANSÖKAN

Utställningsförslag skickas in elektroniskt. Konstnärer ombeds fylla i ansökningsformuläret här:

FORMULÄR

Som komplement till formuläret, skicka följande bilagor per epost:

 • en utställningsplan inklusive eventuella förslag till aktiverande program,
 • ett CV (doc, rtf, pdf) samt
 • förtydligande bildmaterial (5–10 jpg-bildfiler) av verk i utställningen eller ur tidigare produktion.

Vänligen fyll i formuläret och skicka bilagorna i ett enda epostmeddelande (max 10MB) till: nayttelyt@turuntaidehalli.fi
Skriv ditt namn + NÄYTTELYHAKU 2019 i meddelandets rubrikfält. Formuläret och bilagorna ska skickas innan kl. 23.59 söndagen 11.11.2018.

Vi önskar i första hand få ansökningarna i elektronisk form, men kan också ta emot ansökningar i pappersversion. Svara på frågorna i online-blanketten och skicka svaren med ovan nämnda bilagor till adressen Konstnärsgillet i Åbo/Galleri Å, Kaskisgatan 1, 20700 Åbo. Du kan också lämna in ansökan personligen på Galleri Å. Ansökningar avsända från Finland ska vara poststämplade senast 8.11.2018, ansökningar avsända från utlandet senast 5.11.2018.

Åbo Konsthalls utställningskommitté består av medlemmar i Fotocentrum Peri och Konstnärsgillet i Åbo. Kommittén väljer utställningarna i november och därefter meddelas alla sökande per e-post om utgången (eller textmeddelande om e-postadress saknas).