Pressmeddelande 23.8.

Åbo stads kulturnämnd beslutade vid sitt möte den 22 augusti om Gamla Rådhusets överlåtande till Åbo Konsthall. Med beslutet kan vi med glädje meddela att Åbo Konsthall öppnar för allmänheten på Gamla rådhuset i februari 2019!

Gamla Rådhuset, i hjärtat av gamla staden, är en historisk och betydelsefull plats för Åbo och Åboborna. Med respekt för områdets kulturarv introducerar konsthallen med sitt djärva samarbetskoncept en frisk bris till huset och hela kvarteret!

Kulturnämnden har med sitt beslut visat att staden vårdar områdets livliga och unika konstkultur genom att stödja nya, gränsöverskridande samarbetsinitiativ. Tredje sektorns mångsidiga bildkonstutbud kommer att i framtiden uttnyttjas i allt större utsträckning som en kostnadsfri tjänst för alla stadens innevånare och som turistattraktion. Åbo Konsthalls utvecklingsprojekt för konstförmedling stödjer bildkonstnärers försörjning lokalt, det digitala arbetsrummet främjar utvecklingen av konstnärernas professionella färdigheter. Svenska kulturfondens Hallå! -programmets projektfinansiering kommer att möjliggöra förverkligandet av mångspråkiga bildkonstverkstäder i konsthallen 2019-2020. Konsthallen blir en mötesplats för alla bildkonstnärer, konstaktörer och stadsbor.

Åbo Konsthall -projektet har från början drivit bildkonstnärernas gemensamma sak. Områdets andra professionella konstaktörer integreras därmed naturligt i konsthallens verksamhet. Bildkonstnärernas digitala arbetsrum kommer till exempel att nyttjas av Fotocentrum Peris, Konstnärsgillet i Åbos, Artes och Åbo konstgrafikers ca 300 medlemmar, samt av bildkonststuderande vid Åbo Yrkeshögskola, Konstakademin.

Gamla Rådhusets galleriutrymme kommer att fortsätta visa konst i form av konsthallens utställningar,  utställningssökningen för år 2019 öppnas i september-oktober. En utställningskommitté bestående av Fotocentrum Peris och Konstnärsgillet i Åbos medlemmar kommer att ansvara för det nya galleriets planering, utställningskalender och beslut. Galleriet kommer att tillämpa ny galleripraxis, utan s.k. utställningsavgifter. Ett kostnadsfritt mötesrum för fria fältets konstaktörer kommer även att grundas i anknytning till galleriet. Peris fotobibliotek kommer att finnas tillgängligt för alla. Festsalen på stadens tredje våning kommer fortsättningsvis att hyras ut för evenemang till rimligt pris. Konsten sprider sig i hela byggnaden, då varierande konstverk visas på festsalens väggar och då olika konstevenemang anordnas i huset.

Ytterligare information:

Fotocentrum Peri
Sade Kahra
044 078 0801
director@peri.fi

Konstnärsgillet i Åbo
Riina Kotilainen
045 896 2918
toiminnanjohtaja@turuntaiteilijaseura.fi

 

IMG_2011