Konflikt skapar fasa. Konflikten mellan livslust och förståelsen av dödens oundviklighet kan styras genom att omfamna kulturella strukturer eller system som verkar för att förse livet mening och värde. Kunskapen om existensens absurditet omvandlas till sociala konstruktioner och eskatologiska fantasier som försöker göra känslan av slutet uthärdligt. I större skala bygger samhället symboler: lagar, kulturer och trossystem för att förklara betydelsen och meningen med livet.

Min fars lång kamp med ärftlig hjärtsjuka gjorde mig medveten om hur detta arv också drabbade mig. Jag började långsamt förstå min egen dödlighet och möta den sjukdom som jag tidigare försökt undertrycka. Det resulterade i en regression tillbaka till min ungdom och ungdomstidens känsla av utanförskap, tillgripandes samma överlevnadsmekanismer där jag manifesterar mina inre världar genom att återskapa, konstruera och göra dem verkliga. Jag ville tysta vardagens brus och skapa utrymmen utan andra, som jag ensam kontrollerar. Tiden står still i de världar jag skapat; den stannar någonstans mellan klockslagen.

At the Heart of it All utforskar individens funderingar kring den egna dödligheten; hur betrakta sin egen existens när man samtidigt ser sitt ursprung och känner av det oundvikliga slutet. Utställningen återspeglar rummen inuti andra rum, där resterna av mänskligheten existerar i form av vrak, ruiner och tomhet. Symboler, där tiden gjorts synlig och platser förvandlats till minnesarkiv. Bilderna fungerar som allegoriserade och miniatyriserade kondensationer av verkligheten, rekonstruerade och nedskalade ner för att passa in i synfältet, gör saker förståeligt.

Verket har fotograferats på olika platser i hela Europa under en femårsperiod. De mörka, nästan svarta bilderna fungerar som kaninhål och knyter samman våra kollektiva förflutna med våra potentiella framtider. Verk ur serien har visats på olika gallerier och museer runt om i Europa samt sammanställts till en bok av Hatje Cantz Verlag.

 

Petri Juntunen (1975, Sverige) är en finsk fotokonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. Han har studerat fotografi och filmografi på Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur. Utställningen At the Heart of it All är en del av Juntunens magisterexamensarbete. Juntunen utforskar i sitt arbete samhällets minne, konstruktioner som bildas av det undermedvetna och hur dessa manifesterar sig i samhället. Förutom traditionell fotografering använder Juntunen ofta alternativa illustrations- och reproduktionsmetoder i sina verk, såsom 3D-skanning, fotogrammetri, lasergravering och projektioner.

 

PetriJuntunenThe Ship Called Night,2014

The Ship Called Night, 2014