Paper PPLATS är en online-journal, en alternativ encyklopedi om platser. Journalen är skapad av kuratorn Nayab Ikram (AX) och grafiska formgivare Fredrik Enges (AX) tillsammans med internationella kreatörer. Den första platsen journalen utgår ifrån är, Ö.

Paper PPLATS är ständigt växande, syftet med PPLATS är att skapa en internationell plattform baserat på olika perspektiv om platser. Journalen samlar material från individer och kollektiv ur konstnärliga, akademiska, historiska och vetenskapliga perspektiv för att skapa en alternativ encyklopedi.

Lanseringen av Paper PPLATS sker i samarbete med Fotocentrum Peri, i utställningen ”PPLATS #1” som är en förlängning av online-journalen i det fysiska rummet.

De medverkande konstnärerna i utställningen är Camille Auer (FI), Karl Henrik Edlund (FI), Alex Backstrom (SE), Fredrik Enges (AX), Emma Heiðarsdóttir (IS) med flera.

islands3_print_1

Islands 3