Utställningens fotografier, ritningar, kollage och föremål utforskar platser vi lämnar och återkommer till. I konstnärens undersökningar representerar huset behovet av tillhörighet, samtidigt speglar huset den ständiga känslan av lös flyktighet. Det gröna huset närmar sig den egna historian som är svår att uppfatta när man tittar alldeles nära, samt tiden, vars rytm och gång å sin sida kan vara svår att greppa.

Susanna Kesänen (född 1983) är en konstnär som arbetar med fotografi, ritning, kollage, sömnad och föremål. Hon har utexaminerats till konstmagister i fotografi från Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur 2017. Det gröna huset visades på Fotogalleriet Hippolytes studio i Helsingfors i september 2017. Utställningen på Peri är en expanderad version av utställningen i Helsingfors.

Album III, 2017