Fotocentrum Peri och Konstnärsgillet i Åbo bildar tillsammans ett centrum för bildkonst; Åbo Konsthall. Konsthallen är ett nytt koncept i Åbo; ett konstnärsdrivet, dynamiskt centrum för skapande, möten och försäljning av professionell bildkonst. Konsthallen innefattar båda organisationers gallerier, Åbo Artotek samt ett digitalt arbetsrum för bildkonstnärer. Arbetsrummet och artoteket involverar även föreningarna Arte (Titanik), Åbo Konstgrafiker och Jöötti. Det gemensamma målet är att stödja bildkonstnärernas arbete och sysselsättning i regionen samt öka konstens tillgänglighet och tjänster.

En viktig del av verksamheten på Åbo Konsthall är publikarbete samt pedagogiska och engagerande verkstäder. 2019 startar Fotocentrum Peri och Konstnärsgillet i Åbo tillsammans upp en ny verkstadsform med inriktning på kommunikation över språkgränserna via visuellt skapande. Konsthallens “Ord och inga visor” -verkstäder finansieras av Svenska kultufondens Hallå! -program och de förverkligas i samarbete med Bokens hus i Åbo.

Ord och inga visor strävar till att utveckla en metod där vi via diskussion, lek och visuellt skapande bäddar för naturlig kommunikation över språkgränserna. Vi vill sammanföra människor med olika modersmål via bildskapandet. Som utgångspunkt använder vi ordet. 

Projektet fokuserar på regelbundet återkommande arbete med grupper, där man diskuterar ord i det egna språket samt ord i det andra inhemska eller främmande språket som känns roliga, intressanta, eller svåra att förstå. Utgående från diskussionerna skapar deltagarna bilder med olika metoder, allt från bildkonst till digital fotografi. 

Verkstäderna vill öka på deltagarnas kunskaper i användandet av bilden och bildskapandets verktyg. De långsiktiga målen är ökad kommunikation över samhällsskikten, framförallt de kulturella och språkliga. Projektet ämnar att skapa ett bättre, mer nyfiket och kommunikativt samhälle.

Verkstäderna kommer att ledas av bildkonstnärerna Margarita Rosselló Ramón och Hans G. Hästbacka. Projektassistent är Itzel Labra. Mer information om verkstäderna publiceras i början på 2019.

Mer information:
Sade Kahra
Verksamhetsledare
Fotocentrum Peri
tfn 044 0780801, director@peri.fi

SKF_Hallå_logo_final_RGB_turquoise-768x544
Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGB