I utställningen som kombinerar fotografi, text, ljud, arkivmaterial och skulpturella element behandlar Niina Vatanen frågor som relaterar till tid och vår uppfattningen om den. En central figur i utställningen är urguden Kronos, som i grekisk mytologi anses vara tidens personifiering. I utställningen möter obervationen intuitionen, materialet det immateriella, fiktionen fakta och döden livet.

Ett centralt tema i de grekiska tragedierna var illustrationen av människans kamp mot sina öden och gudarnas planer. Tragedierna granskade ämnen kring religion eller världsbild såsom förhållandet mellan människa och gudar, samt frågor om existens och öde. Ämnena är en väsentlig del av mänskligheten. Vi lever fortfarande i en frustrerande och värdelös kampens tid, mot glömska och dödlighet.

En del av verken har förverkligats i samarbete med olika proffs. Installationens ljudspår har komponerats av Tero Vänttinen på beställning av konstnären. Verkens texter har skrivits av författaren Marjo Niemi.

Niina Vatanen (född 1977 i Kuopio) är en bildkonstnär från Helsingfors. Hon utexaminerades till konstmagister i fotografi från Konstindustriella högskolan år 2008. Hon har även studerat på Bildkonstakademin i Helsingfors och konstfakulteten på Barcelonas universitet i Spanien. Vatanen har publicerat två böcker med det tyska bokförlaget Kehrer Verlag: Archive Play (2014) tillsammans med Hertta Kiiski och A Room’s Memory/Huoneen muisti (2013).

Tack till:
Finska Kulturfonden
Centret för konstfrämjande

Niina-Vatanen_Horse-I-Horse-II_feature

Horse I & Horse II