Välkommen till utställningens vernissage i närvaro av konstnären torsdagen 5.4.2018 kl. 17–19.

Utställningen visar en projektion, baserad på fotografier, och en fotografisk serie, samt funderingar på människans relation till sig själv, andra människor och stadsomgivningen. Ett genomgående tema är mellarummet som understryker övergångsskeden och stunder när något gammalt blir något nytt, ännu obekant. Vid kombinationen av element från två olika bilder och bildvärldar blir den nya bilden underlig.

Fotoprojektionen strävar att visuellt gestalta människosinnets nyckfullhet. Projektionen möjliggör även det som konstnären kallar bildernas ‘dröjande’ möte, där två bilder blir till något annat, egentligen till en tredje bild. I centrum ligger en strävan att finna ett uttryck och en stil för den inre bilden och förståelsen. Det finns en poetisk dimension i bildernas överlappning och deras långsamma smältande in i varandra. Tankarna går till surrealismens värld, där överraskande saker jämställs, underliga möten sker och nya betydelser föds. Deras till synes vardagliga natur öppnar våra ögon för vår omgivning, för saker kan vara konstiga och främmande på samma sätt när vi tittar en andra gång. De skärper vår blick och observationsförmåga, men öppnar även nya betydelser som till sin del gör världen intressantare.

Saku Soukka intresserar sig för åskådarens upplevelse under en tid då vi befinner oss i en fortgående förändringsprocess av det som skiljer åt inre och yttre rum eller det offentliga och det privata. Internets inflytande är avgörande här, eftersom den konkreta, fysiska verkligheten är i en så gott som obruten förbindelse med nätets värld. Dessa två världar överlappar varandra i vår vardag där övergångsskedena, det vill säga in-ut-offentligt-privat, kontrollerar våra upplevelser. Soukka har fotograferat både inomhus och på gator och stadens utkanter. Ett tomt, blått reklamutrymme där man endast ser produktens kodmarkering är i all sin minimalism endast i mellarummet, väntandes på ny reklam och nya konsumtionslockelser. Saker försvinner, nya bilder kommer i deras ställe, de formar vår värld och denna process är oändlig. Konsten som visualiserar denna process kommunicerar med vår inre värld och dess händelser.

Saku Soukka har själv beskrivit utställningens bakgrund:

“Jag är speciellt intresserad av hur stadsmiljön byggs upp och av den parallella värld, reklambildens värld, som finns där, av att jämföra den världen med den parallella världen på nätet, där de avatars vi skapat simmar omkring i världshavet Internet. Metvetandet är ett fönster i ständig förändring, luftströmmen går både in och ut. Mellan den inre och yttre världen finns en glasaktig yta som söker form.”

Internets sociala medier skapar till stor del identitetskatalogen till vår tid och fungerar till sin del som en spegel till den självbild vi bygger. “Verkligheten” på nätet är en slags alternativ värld, och modellerna den erbjuder formar både vårt sätt att finnas i världen och våra människoförhållanden. I bilderna i denna utställning rör man sig mest i nära förhållanden, i intima möten mellan två människor och i stunder där människan begrundar sin egen tillvaro.

Soukka väljer att sakta ner betraktandet och samtidigt fördjupa det. Han strävar att visa hur det inuti och bakom vardagens banala objekt och fenomen, och i seendets skikt alltid finns djupa nivåer, kopplade till människans hela tillvaro. I fotografiet med texten ”this is not about winning or losing” slokar en bukett tulpaner i dricksglaset som en påminnelse av att man inte kan “vinna” eller “förlora” i livet, för vi är alla biologiska varelser och bundna till tiden och dess lagar. Valet finns inte, åtmistone inte än.

Maaretta Jaukkuri

Saku Soukka (f. 1982) är en konstnär bosatt i Helsingfors. Fotografiet är hans huvudsakliga medium, han kombinerar det på olika sätt med text, ljud, video och installationer. Verkens gemensamma huvudtema, identiteten, nås via många underteman som speglar begrepp som självet och den andra samt hybridens begrepp. Mötena och dialogen mellan inre och yttre, rörelse och stagnation samt organisk och industriell är närvarande. Soukka har utexaminerats från Bildkonstakademin två år sedan, hållit utställningar i Finland och utomlands och publicerat foto- och poesiboken Paperipeili (Noxboox 2016).

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande.

 

nettisivu_Saku-Soukka---Ikkuna-Välissä-(Talvi)-19

Ikkuna Välissä (Talvi) #19 (2017)