Fotocentrum Peri och Konstnärsgillet i Åbo lanserar ett centrum för visuell konst i Åbo.

Tillsammans skapar vi en dynamisk presentationsplats för samtida konst, en plats som ökar regionens attraktionskraft och förstärker Åbo stads image som en intressant och livlig kultur- och konststad. Projektet påbörjades 2018 och för närvarande kartlägger vi lämpliga lokaler för upplevelsekomplexet, med förhoppningen att flytta vid årskiftet.

Vi söker nu samarbetspartners och utrymmen i Åbo för det nya konstcentret. Lokalerna vi söker ligger på ett synligt och centralt läge i Åbo centrum, men även universiteternas stadsdel, hamnen eller andra närliggande områden kan övervägas om hyresnivån är lämplig.

Centret ska rymma ett större galleri eller två mindre gallerier, ett artotek och ett arbetsrum för konstnärer samt kontor, personalrum och toaletter. Galleriet kräver rikligt med upphängningsväggar och artoteket ska helst ha en ingång direkt från gatan. Uppskattningsvis behöver centret minst 300, gärna närmare 500 kvadratmeter utrymme. Vi söker ett långvarigt hyreskontrakt och vi är öppna för olika typer av samarbete, även över sektorsgränserna.

Projektet har emottagit stöd från Finska Kulturfonden och Undervisnings- och kulturministeriet. Detta är det första mer omfattande bildkonstsamarbetet i regionen och målet är att skapa ett levande och mångsidigt centrum för konstservice, informationsutbyte, möten och skapande. Under den närmaste framtiden planeras även samverkan med bland annat konstförmedlingsföretaget Taiko och uppstartandet av ett internationellt artist-in-residence -program.

Båda föreningarna är stabila och etablerade aktörer som arbetar för främjandet av konst. Som ideella föreningar genererar vi inte vinster, utan försäljningsintäkterna riktas direkt till regionens bildkonstnärmedlemmar. Detta i sin tur expanderar Åbos kulturutbud, stödjer konstnärernas sysselsättning samt utökar tjänster tillgängliga för stadens invånare.

Konstnärsgillet i Åbo rf är en 1924 grundad konstnärsförening med syftet att övervaka medlemmarnas intressen, främja inhemsk konst och förmedla konst till publik.

Fotocentrum Peri rf, grundat 1987, är ett regionalt centrum med målsättning att sprida kännedom om och främja fotogafering som konstnärlig uttrycksform, samt att fungera som en sammanbindande länk mellan fotografer och fotokonstintresserade i regionen.

#åbokonsthall #turuntaidehalli #kunsthalleturku #matchmadeinheaven #turuntaiteilijaseura #photocentreperi

Har ni passliga utrymmen? Är ni intresserade av partnerskap? Tag kontakt!

Riina Kotilainen, tfn 045 896 2918, toiminnanjohtaja@turuntaiteilijaseura.fi
Sade Kahra (talar svenska), tfn 044 078 0801, director@peri.fi

AboKonsthall_UnderConstructionUnderConstruction_svenska