Fotocentrum Peri deltar i SNAP – en fotofestival för barn och unga, som arrangeras 2018, för första gången. Genom fotografiet får barn och ungdomar sina röster hörda i det offentliga rummet.

Ett nytt samarbetsprojekt mellan Finlands fotografiska museum och de regionala fotocentrumen påbörjades 2017 och fortskrider fram till november 2018, då SNAP-festivalen hålls på olika platser runt om i Finland. Projektet finansieras av Finska kulturfonden.

I projektet deltar sju regionala fotocentrum: Fotocentrum Raseborg, Raseborg; Luovan valokuvauksen keskus, Jyväskylä; Österbottens Fotocentrum, Lappo; Pohjoinen valokuvakeskus, Uleåborg; Valokuvakeskus Nykyaika, Tammerfors; Fotocentrum Peri, Åbo och VB-valokuvakeskus, Kuopio. Något liknande samarbete har fotocentrumen inte gjort tidigare.

Fotocentrum Peri har producerat verkstadshelheter under mars 2018 i Egentliga Finland och i Raseborgs området tillsammans med Fotocentrum Raseborg. Temat för verkstäderna är “hantverk”. Barnen har fått bekanta sig med tekniker som nålhålskamera, cyanotypi och fotokollage, konstformer där resultatet kan påverkas av slumpen och resultaten är oförutsägbara, i jämförelse med digital och eterisk visuell kultur som är vanligare idag. Verkstäderna riktade sig till lågstadiets 5-klassister. Som verkstadsledare fungerade de professionella konstnärerna och konstpedagogerna Stella Tiisala, Jan Jämsén, Hans G. Hästbacka och Eva Tordera. I verkstäderna deltog Nauvon koulu (Kyrkbackens skola och Simonkylän koulu) samt Kirjalan koulu i Pargas, Billnäs skolan i Billnäs, Pojo Kyrkoby skola i Pojo, Kirkonkylän koulu i Skuru, Höjdens skola i Tenala, Hakarinteen koulu i Ekenäs, och Nummenpakan koulus Nummi enhet och Ilpoisten koulu i Åbo.

Det centrala i projektet är att föra fram barnens och ungdomarnas egna röster: Genom fotografierna får barnen och ungdomarna själva berätta, vad som är viktigt för dem.

Projektet fortsätter under sommaren på nätet och i de sociala medierna: Finlands Fotografiska museum har öppnat en nätsida för projektet där det även har samlats bilder på barnens och de ungas verk. Barnens och de ungas verk kan också ses på museets Instagram.

Barnens och ungdomarnas verk ställs ut i november i samband med att det arrangeras en stor fotofestival av Finlands fotografiska museum och de regionala fotocentrumen som är involverade i projektet. Fotofestivalen sker samtidigt på olika håll i Finland. Fotocentrum Peri och Fotocentrum Raseborg förverkligar en utställning av verken från de gemensamma verkstäderna och en vernissage för de barn som deltog i verkstäderna. Dessutom kommer verken som gjordes under projektet att visas i digital form i Raseborgs och Åbo området.

Mera information om projektet:
huvudkoordinator Anna Airaksinen, tel. 050 577 5742, anna.airaksinen@fmp.fi
regional koordinator i Sydvästra Finland Suvi Kiukas, tel. 050 5423582, events@peri.fi

#snapfest18

Blider av Kirja skola och Nagu skola verkstäder. Fotograf: Nayab Ikram. 

Nayab Ikram_ SNAP_MG_8730 Nayab Ikram_ SNAP_MG_8827 Nayab Ikram_ SNAP_MG_8860 Nayab Ikram_ SNAP_MG_8895 Nayab Ikram_ SNAP_MG_8187 Nayab Ikram_ SNAP_MG_8246 Nayab Ikram_ SNAP_MG_8329 Nayab Ikram_ SNAP_MG_8511