Fotocentrum Peri deltar i SNAP – en fotofestival för barn och unga, som arrangeras 2018, för första gången. Genom fotogra et får barn och ungdomar sina röster hörda i det offentliga rummet.

Ett nytt samarbetsprojekt mellan Finlands fotografiska museum och de regionala fotocentrumen påbörjades 2017 och fortskrider fram till november 2018, då SNAP-festivalen hålls på olika platser runt om i Finland. Projektet finansieras av Finska kulturfonden.

I projektet deltar sju regionala fotocentrum: Fotocentrum Raseborg, Raseborg; Luovan valokuvauksen keskus, Jyväskylä; Österbottens Fotocentrum, Lappo; Pohjoinen valokuvakeskus, Uleåborg; Valokuvakeskus Nykyaika, Tammerfors; Fotocentrum Peri, Åbo och VB-valokuvakeskus, Kuopio. Något liknande samarbete har fotocentrumen inte gjort tidigare.

Fotocentrum Peri samarbetar med fotocentrum Raseborg i produktionen av workshopar för skolelever. Temat för workshoparna är “hantverk”. Barnen kommer att få bekanta sig med tekniker som nålhålskamera, cyanotypi och fotokollage, konstformer där resultatet kan påverkas av slumpen och resultaten är oförutsägbara, i jämförelse med digital och eterisk visuell kultur som är vanligare idag. Verkstäderna är riktade till lågstadiets 5-klassister.

Som verkstadsledare fungerar de professionella konstnärerna och konstpedagogerna Stella Tiisala, Jan Jämsén, Hans G. Hästbacka och Eva Tordera. Det centrala i projektet är att föra fram barnens och ungdomarnas egna röster: Genom fotografierna får barnen och ungdomarna själva berätta, vad som är viktigt för dem.

Workshoparna arrangeras runt om i Finland under våren 2018. Barnens och ungdomarnas alster ställs ut i november i samband med att det arrangeras en stor fotofestival av Finlands fotografiska museum och de regionala fotocentrumen som är involverade i projektet. Fotofestivalen sker samtidigt på olika håll i Finland.

Mera information om projektet:

huvudkoordinator Anna Airaksinen, tel. 050 577 5742, anna.airaksinen@fmp.fi
regional koordinator i Sydvästra Finland Suvi Kiukas, tel. 050 5423582, events@peri.fi

#snapfest2018