Vad är viktigt för mig och vad vill jag påverka?

Finlands fotografiska museum och sju regionala fotocentrum samt barnkulturcentret i Björneborg har under det gång året förverkligat tre nationella verkstadshelheter. Barn och unga mellan 11-19 år, som deltagit i verkstäderna har framställt bilder under handledning av konstpedagoger och fotokonstnärer. Verkstäderna har gått ut på att få barn och unga att fundera på frågor som ” vad är viktigt för mig och vad vill jag påverka?”. Viktiga teman som lyfts fram under verkstäderna har varit naturen och näromgivningen, framtiden, familj och vänner. Hittills har 570 barn och unga runtom landet deltagit i verkstäderna. 

Projektets höjdpunkt är en nationell fotofestival 10.-18.11.2018 där barnens och de ungas bilder finns till påseende. Fotografierna kommer att kunna ses i gallerier och i gatubilden samt i fotografiska museet såväl som i sociala median. I de offentliga utrymmena kommer bilderna att synas som utställningar, projiceringar, klistermärken och paste-ups, banderoller och affischer. I social media kan man hitta bildmaterial under #snapfest18. Under festivalveckan kommer det att ordnas föreläsningar, seminarier, diskussionstillfällen, möten med konstnärer och fotografer samt verkstäder av olika slag. 

Fotocentrum Peri har samarbetat med fotocentrum Raseborg i produktionen av verkstäder för lågstadiets femteklassare. Temat för verkstäderna var “hantverk”. Barnen har bekantat sig med tekniker som nålhålskamera, cyanotypi och fotocollage, konstformer där resultatet kan påverkas av slumpen och resultaten är oförutsägbara, i jämförelse med digital och eterisk visuell kultur som är vanligare idag. Som verkstadsledare fungerade de professionella konstnärerna och konstpedagogerna Stella Tiisala, Jan Jämsén, Hans G. Hästbacka och Eva Tordera. I verkstäderna deltog skolor i Nagu (Kyrkbackens skola och Simonkylän koulu) samt Kirjalas skola i Pargas, Billnäs skola i Billnäs, Pojo Kyrkoby skola i Pojo, Kirkonkylän koulu i Skuru, Höjdens skola i Tenala, Hakarinteen koulu i Ekenäs, och Nummenpakan koulu enheten  Nummie  samt Ilpois skola i Åbo.

Under SNAP-festivalen kommer barnens verk att visas i sin orginalform samt i digital form. Utställningen är en installation, som skapas av verken och den kommer att visas på Plaza köpcentrum i Salo under hela festivalveckan 10.11-18.11.2018. Vi firar vernissagen med att bjuda in alla barn som deltagit i verkstäderna samt deras familjer. Vi kommer även att visa barnens verk i digitalform. I Åbo visas de på Fotocentrum Peri samt på LED-skärmen vid Åbo stadsteater och i Raseborg på digiskärmarna i Karis och Ekenäs. Under festivalveckan ordnas även två verkstäder med inriktingen hantverksskapande, en i Karis och en i Pargas.

Projektet finansieras av Finska kulturfonden. Festivalens samarbetsparter i Västra Nyland och Åboland är Plaza köpcentrum, Åbo stadsteater, Arnold’s i Salo samt Place 2 go i Raseborg.

Vi firar festivalens vernissage lördagen 10.11.2018 kl. 14-16 i Plaza köpcentrum (Vilhonkatu 8, Salo, 2. vån.). Välkomna!

Pressrepresentanter bjuds in på förhand 9.11.2018 kl 14 för att bekanta sig med utställningen samt handledarna för verkstäderna och fotocentrumarnas representanter.

Mera information om festivalen:

Finlands Fotografiska museum, Helsingfors, Anna Airaksinen, projektkoordinator, tel. 050 577 5742, anna.airaksinen@fmp.fi

Fotocentrum Peri, Åbo, Suvi Kiukas, projektkoordinator, tel. 050 5423582, events@peri.fi

Fotocentrum Raseborg, Karis,Tanja Is, verksamhetsledare, p. 044 748 7527, fotocentrum@gallerizebra.fi

#snapfest18 

www.valokuvataiteenmuseo.fi/snap

https://www.facebook.com/snapfest18/

 

ep

Bilder från Kirjala och Nagu skolornas verkstäder. Foto: Nayab Ikram. 

Nayab Ikram_ SNAP_MG_8730 Nayab Ikram_ SNAP_MG_8827 Nayab Ikram_ SNAP_MG_8860 Nayab Ikram_ SNAP_MG_8895 Nayab Ikram_ SNAP_MG_8187 Nayab Ikram_ SNAP_MG_8246 Nayab Ikram_ SNAP_MG_8329 Nayab Ikram_ SNAP_MG_8511