medverkande: Ted Serios, Jule Eisenbud, Rebecca Baron

Utställningen öppnas av Peris grundar- och hedersmedlem, utskottsråd Olli Hietanen torsdagen torsdagen 8.3. kl. 18 i närvaro av konstnären.

Utställningen, sammanställd av Marjaana Kella, behandlar en av de mest centrala frågorna inom fotografin – relationen mellan bilden och sanningen. Superillusion baseras på berättelser och dokument om Ted Serios, som blev känd i USA på 1960-talet, eftersom man trodde att han kunde skapa fotografier med ren tankekraft. Denna vilda och karismatiska vagabonds speciella förmåga undersöktes flitigt, men ifrågasattes också och han anklagades för bedrägeri.

Doktor Jule Eisenbud tog Ted under sina vingar. Eisenbud var intresserad av freudiansk psykoanalys och parapsykologi och han ägnade sitt liv åt att undersöka Serios förmåga. Jule Eisenbuds samling av Ted Serios exponerade bilder fförvaras på Marylands Universitet varifrån utställningens bilder också härstammar. Utställningen innefattar även ett avsnitt ur Rebecca Barons kortfilm Detour de Force, som också grundar sig på arkivmaterial om Serios.

Utställningen, som utnyttjar dokumentärt material, tar betraktaren till bildens interna arena. Den tar inte ställning till sanningshalten i Ted Serios förmåga, utan ramen för hans berättelse vpresenterar en allegori för hur verkligheten vi upplever med våra ögon i varje stund egentligen konstrueras av de tolkningar vi gör i vårt medvetande. I det orörligt förevigade fotografiet visar sig sanningen alltid för oss på ett specifikt sätt. I Teds exponerade bilder ställs förhållandet mellan det sanna och bilden i ett nytt ljus.

Ted Serios (1918-2006) var en hisspojke och en mångsysslare från Chicago känd för sin förmåga att producera Polaroid-bilder med tankens kraft.

Jule Eisenbud (1908-1999) var en i Denver verksam psykiater, forskare och författare mest känd för sitt intresse för parapsykologi. Han började studera Ted Serios förmågor 1964 och skrev också verket The World of Ted Serios (William Morrow & Company, 1967). Jule Eisenbud-samlingen finnes på Maryland University i Baltimore.

Rebecca Baron (1968) är en i Los Angeles bosatt mediekonstnär berömd för sina lyriska essayfilmer om konstruktionen av historia. Hennes speciella intresse för fotografering är dess relation till den rörliga bilden. Baron har undervisat i dokumentära och experimentella filmer på Massachusetts Collage of Art vid Harvard University samt sedan 2000 vid California Art Institute.

Marjaana Kellas (f. 1961) konstnärliga produktion ansluter till fotografiets ontologiska särdrag och dess förmåga att synliggöra världens visualitet. Kellas verk har visats på ett flertal nationella och internationella separat- och grupputställningar och hon tilldelades statspriset för fotokonst år 2003. Hennes avhandling som behandlar fenomen i nytidsfotografi publicerades år 2014. Marjaana Kella verkar som professor i fotokonst på Aalto Universitet, högskolan för konst , design och arkitektur.

Tack:
Finska Kulturfonden
Alfred Kordelins stiftelse
Rebecca Baron
Chief Curator and Associate Professor of Art Thomas Beck
& Jule Eisenbud Collection, University of Maryland, Baltimore County
Teemu Lindroos och Pasi Rauhala, Kunstventures Oy

 

Coll23_11-1_0756_mk_1920px