Välkommen till utställningens vernissage i närvaro av konstnären fredagen 5.1. kl. 16–18.

Härkälä är ett dokumentärt fotoprojekt som berättar om den stränga manliga verkligheten i marginalen av samhället. Härkälä är ett manligt mikrokosmos, ett andligt tillstånd, där spriten flödar och hornen slamrar. Härkälä-projektet har sina rötter i början av 1990-talet, då fotokonstnären Iikka Tolonen inledde fotograferingen i sina hemkvarter i östra Helsingfors. Han fotade bekanta bilmekaniker-livskonstnärer som själva valt att leva i marginalen. Fotograferandet fortsatte tio år senare i 2000-talets början.

Tanken var att skapa en absurd bildberättelse om ett kompisgäng och äventyren i en parallell verklighet utanför samhällets normer. När Tolonen på hösten 2013 återvände för att kartlägga huvudpersonernas situation blev det snabbt klart att den tidigare fartfyllda raggarlivstilen hade avtagit. En del av kamraterna hade lugnat ner sig, och för andra hade rock’n’roll-livsstilen raffinerats till heltidsalkoholism. Två i gänget hade dött under åren. Kamraterna tog entusiastiskt emot förslaget att återuppta projektet, och fotograferandet fortsatte efter ett långt uppehåll.

När projektet framskred började händelserna koncentrera sig runt “Hara”, en femtioårig man som blev invalidiserad i en motorcykelolycka som tonåring. Han drog sig tillbaka, från Helsingfors till en gård i Ristiina i södra Savolax, i mitten av 90-talet. Hara är Tolonens barndomsvän som han lärde känna vid sandlådan som treåring. Denna koppling ger projektet ett djupt personligt plan i form av teman som vänskap och livsöden.

Medan dokumenterandet fortgick blev projektets teman allt djupare och mörkare. Livets absurda cirkus hade fått mörkare toner och Tolonen märkte, att han håller på att skapa ett slags porträtt av Finland, en bild av välfärdens baksida. Härkälä-projektet är ett högaktuellt dokument av dagens Finland. Tolonens raka sätt att fotografera skapar en realistisk bild och synliggör en finländsk verklighet under samhällets polerade yta.

I stället för det dynamiska markadstöcknet visar Härkälä en liten bit av det hundraåriga Finlands verkliga ansikte. Utöver sitt socialdokumentära innehåll är Härkälä en berättelse, mättad av sprit och tobaksrök, om livskonstnärer utanför systemet. Härkälä är ett ode till vänskapen och strulandets stora konst. Long live rock´n´roll!

Utställningen Härkälä är baserad på Iikka Tolonens fotobok med samma namn, publicerad på hösten 2015. Modellen till Härkälä-boken vann 2014 Fotogalleriets och Förbundet Frie Fotografers Nordic Dummy Award i Norge. Boken publicerades av tyska Kehrer Verlag.

 

Iikka Tolonen (f.1968) är fotokonstnär. Han bor i Helsingfors och jobbar huvudsakligen med dokumentärfotografi. Han behandlar människolivets fenomen ur en subjektiv synvinkel och nära ifrån. Tolonen föreställer sitt ämne rakt och utan censur, men som motvikt till det chockartade finns också varm humor och vardagliga absurditeter. Tolonen har en magisterexamen från Konstindustriella högskolans avdelning för fotografikonst och han arbetar som lektor i fotografi vid Pekka Halosen akatemia i Tusby.