Stig​ ​upp​ ​på​ ​vågen​ ​och​ ​andas​ ​djupt.​ ​Se​ ​på​ ​siffrorna​ ​i​ ​vågens​ ​mätinstrument​ ​och​ ​koncentrera​ ​tanken​ ​på​ ​vad vikt​ ​är.​ ​(Det​ ​är​ ​massa,​ ​materians​ ​densitet​ ​och​ ​gravitationskraft.)​ ​

Stig​ ​ner​ ​från​ ​vågen​ ​och​ ​skriv​ ​en​ ​lista​ ​på dina​ ​behov​ ​för​ ​dagen.​ ​Börja​ ​med​ ​grundbehoven​ ​och​ ​fortsätt​ ​mot​ ​mera​ ​invecklade​ ​behov.​ ​Var​ ​noggrann och​ ​fokusera​ ​på​ ​material​ ​och​ ​korrelationer:​ ​vilka​ ​produkter​ ​och​ ​strukturer​ ​behöver​ ​du,​ ​vad​ ​är​ ​de​ ​gjorda​ ​av, varifrån​ ​är​ ​de​ ​fraktade,​ ​hur​ ​långt​ ​ifrån,​ ​med​ ​vilka​ ​medel,​ ​vilka​ ​förutsättningar​ ​kräver​ ​din​ ​rörelse​ ​från​ ​en​ ​plats till​ ​en​ ​annan,​ ​hur​ ​håller​ ​du​ ​dig​ ​varm,​ ​hur​ ​kommunicerar​ ​du,​ ​vad​ ​är​ ​den​ ​materiella​ ​grunden​ ​för​ ​din kommunikation?​ ​Skriv​ ​på​ ​listan​ ​tills​ ​du​ ​tröttnar.​ ​Observera​ ​hur​ ​lång​ ​tid​ ​du​ ​orkade​ ​koncentrera​ ​dig​ ​innan​ ​du tröttnade.​ ​Bränn​ ​listan.​ ​

Gå​ ​till​ ​simhallens​ ​hopptorn​ ​och​ ​hoppa​ ​–​ ​i​ ​luften​ ​väger​ ​du​ ​ingenting.

 

Tung​t ​Sorglös​ ​är​ ​en​ ​fotografisk​ ​studie​ ​i​ ​hur​ ​oron​ ​för​ ​miljön​ ​formar​ ​upplevelsen​ ​av​ ​att​ ​vara​ ​människa.​ ​Avtryck, tyngd,​ ​beröring​ ​och​ ​skuld​ ​är​ ​de​ ​teman​ ​som​ ​förenar​ ​utställningens​ ​fotografiska​ ​helheter.​ ​Verken​ ​fokuserar​ ​på den​ ​melankoli​ ​som​ ​tillkommer​ ​av​ ​de​ ​tunga​ ​följderna​ ​som​ ​våra​ ​vardagliga​ ​gärningar​ ​har.​ ​Ett​ ​lika​ ​viktigt​ ​tema är​ ​individens​ ​strävan​ ​till​ ​lätthet,​ ​att​ ​agera​ ​rätt​ ​och​ ​vara​ ​i​ ​ett​ ​respektfullt​ ​förhållande​ ​med​ ​den​ ​omgivande verkligheten.

Utställningen​ ​tangerar​ ​diskussionen​ ​om​ ​antropocens​ ​tidsålder​ ​–​ ​frågan​ ​om​ ​hur​ ​man​ ​konfronterar konsekvenserna​ ​av​ ​sin​ ​egen​ ​existens,​ ​nu​ ​när​ ​de​ ​är​ ​allstädes​ ​närvarande​ ​på​ ​ett​ ​avgörande​ ​sätt.​ ​Antropocen fäster​ ​uppmärksamheten​ ​på​ ​hur​ ​konsekvenserna​ ​av​ ​den​ ​mänskliga​ ​verksamheten​ ​har​ ​växt​ ​i​ ​omfattning. Även​ ​om​ ​definitionen​ ​för​ ​antropocen​ ​ännu​ ​saknar​ ​det​ ​vetenskapliga​ ​samfundets​ ​officiella​ ​godkännande​ ​har tanken​ ​om​ ​människans​ ​inverkan​ ​på​ ​det​ ​planetariska​ ​ekosystemet​ ​redan​ ​etablerat​ ​sig​ ​som​ ​en​ ​del​ ​av​ ​den diskussion​ ​som​ ​förs​ ​på​ ​många​ ​håll.

Utställningen​ ​fokuserar​ ​på​ ​människan​ ​i​ ​centrum​ ​av​ ​sina​ ​egna​ ​handlingar:​ ​att​ ​observera​ ​graden​ ​av​ ​de​ ​spår som​ ​människan​ ​skapar​ ​och​ ​att​ ​bilda​ ​sig​ ​en​ ​emotionell​ ​uppfattning.​ ​De​ ​lågmälda​ ​bilderna​ ​av​ ​vikter​ ​i​ ​trådar, stenar​ ​som​ ​flyttats,​ ​av​ ​gropar​ ​och​ ​ytor​ ​på​ ​byggen​ ​deltar​ ​på​ ​ett​ ​subtilt​ ​vis​ ​i​ ​funderandet​ ​över​ ​orsak​ ​och verkan.​ ​Tidsperioderna​ ​Korpijaakko​ ​tillbringat​ ​i​ ​Kina​ ​och​ ​Japan​ ​syns​ ​i​ ​utställningens​ ​visuella​ ​uttryck. Fotografierna​ ​placerar​ ​sig​ ​i​ ​relation​ ​till​ ​det​ ​tomma​ ​pappersvita​ ​i​ ​verken.

Tung​t ​Sorglös​ ​kristalliseras​ ​i​ ​den​ ​kluvna​ ​tanken​ ​om​ ​kyssens​ ​erosionskraft.​ ​En​ ​elegi​ ​av​ ​mild​ ​omsorg​ ​byggs upp​ ​i​ ​utställningsrummet,​ ​som​ ​ett​ ​förslag​ ​till​ ​attityd​ ​och​ ​till​ ​att​ ​fokusera​ ​blicken​ ​på​ ​detaljen:​ ​att​ ​tusentals beröringar​ ​sliter​ ​just​ ​på​ ​den​ ​punkt​ ​av​ ​klippan​ ​som​ ​förkunnas​ ​helig.

Kastehelmi​ ​Korpijaakko​ ​(f.​ ​1984)​ ​är​ ​en​ ​fotokonstnär​ ​bosatt​ ​i​ ​Helsingfors.​ ​Hennes​ ​verk​ ​har​ ​visats​ ​i​ ​privat-​ ​och samutställningar​ ​i​ ​Finland​ ​och​ ​utomlands.​ ​Helheten​ ​som​ ​ställs​ ​ut​ ​på​ ​Fotocentrum​ ​Peri​ ​är​ ​en​ ​uppdaterad version​ ​av​ ​utställningen​ ​som​ ​visades​ ​på​ ​Fotogalleri​ ​Hippolyte​ ​i​ ​Helsingfors​ ​på​ ​hösten​ ​2016.​ ​Korpijaakkos arbete​ ​präglas​ ​av​ ​ett​ ​filosofiskt​ ​grepp​ ​och​ ​ett​ ​intresse​ ​för​ ​fotografiets​ ​materialitet​ ​och​ ​olika framställningssätt.​ ​Ekologiskt​ ​tänkande​ ​och​ ​etiska​ ​frågor​ ​är​ ​centrala​ ​i​ ​arbetet.​ ​Korpijaakko​ ​tillbringade​ ​våren 2017​ ​i​ ​Yamaguchi​ ​prefektur​ ​i​ ​Japan,​ ​som​ ​residenskonstnär​ ​av​ ​finländska​ ​Tokyo​ ​kulturinstitut.

 

nettisivuille.Todiste n.220715pkopio

Todiste n.220715, 2016