Välkommen till utställningens vernissage fredagen 6.10. kl. 19-21 i närvaro av konstnärerna. Vernissagen börjar klockan 19 på Café Art, varifrån vi tillsammans förlyttar oss via Tiirikkala, Forum och Bar Kuka till Työhuone 33. På Työhuone 33 serveras förfriskningar och tilltugg som avslutning på promenaden.

Utställningsplatser:

  • Cafe Art, Västra Strandgatan 5
  • Anniskelukahvila Tiirikkala, Slottsgatan 3
  • Forumkvarteret, Ingångar från Auragatan och Slottsgatan
  • Bar Kuka, Slottgatan 7
  • Työhuone 33, Slottsgatan 33 (öppet tis-fre kl. 12-15 samt de eftermiddagar och helger volontärer övervakar)
  • Pure Move, Eriksgatan 7 (öppet 14.10., 21.10. och 28.10. kl. 14-19)
    Jogastudion presenterar ett långvarigt videoverk, som visas tre gånger under de dagar utrymmet är öppet för publik.

Fotocentrum Peri är en öppen mötesplats för fotografi. Centrets syfte är att sprida och främja fotografering som en form av konstnärligt uttryck, samt att fungera som en sammanbindande länk för fotografer och fotokonstintresserade i regionen Sydvästra Finland. Föreningens tillkomstord yttrades under hösten 1987, när en grupp fotografer i Åbo grundade ett fotogalleri på Fredsgatan: Peri 8. Regionalt, nationellt och internationellt betydande blev Peri då det blev regionalt fotocenter och flyttade till Åbo kulturcenter år 1990. Sedan 2010 har Peri verkat i Wäinö Aaltonens museums lokaler.

Peri firar sin trettio år långa historia genom att organisera en jubileumsutställning i oktober 2017. Som fotocenter är Peris aktiviteter såsom även medlemmar mångsidiga och versatila. Därmed är det på sin plats att även jubileumsutställningen består av flera delutställningar, som öppnar samtidigt i olika utrymmen.

Jubileumsutställningen förverkligas i olika lokaler i området kring Åbo centrum och utställningen presenterar verk av både äldre, före detta, nuvarande och även nyligen antagna medlemmar. Alla nuvarande medlemmar fick under sommaren föreslå verk till utställningen. Av förslagen valdes verk av tio konstnärer och en konstnärsduo. Utöver dessa har verk av chartermedlemmar och särskilt aktiva medlemmar bjudits med i utställningen.

– Genom att kombinera medlemmarnas konst från föreningens början till nutid, visar PERINTÖ:30 fotokonstens adaptabilitet och mångfald. Även om mycket traditionell fotografering erbjuds, presenteras även installetioner av nyare medlemmar som breddar och utvecklar uppfattningen av vad fotobaserad konst kan vara. Tillsammans erövrar dessa verk från olika tidsperioder olika stadsrum där de utmanar förbipasserande mitt i vardagsbestyren att stanna och titta en extra gång på de väggar vi passerar dagligen, beskriver utställningsgruppens medlem, fotografen Johanna Naukkarinen.

Utställningsplanen återspeglar föreningens förflutna: utlägget baseras på “Fotografins natt” -evenemanget som organiserades av Peri år 1992, då utställningar av Peris medlemmar presenterades på olika utställningsutrymmen runt Åbo centrum. Såsom öppnandet av Fotografins natt -evenemanget i tiden, arrangeras också vernissagen av PERINTÖ:30 som ett slags följe, där besökarna vandrar från en utställningsplats till en annan.

Utställningens konstnärer är: Vesa Aaltonen, Teppo Arell, Lotta Djupsund, Juha Allan Ekholm, Lilli Haapala, Vesa Hannuksela, Olli Hietanen, Sade Kahra, Heli Konttinen, Annika Kivi, Mari Kämäräinen & Fanni Maliniemi, Renja Leino, Ismo Luukkonen, Sirja Moberg, Pirjo Niemenrinne, Veera Ruohomäki, Kaarina Salmi, Tiia Suorsa, Sanna Vainionpää och Anette Varjonen.

Utställningen har curaterats av en utställningsgrupp bestående av ordföranden för Fotocentrum Peri Satu Aalto, projektkoordinatorn Suvi Kiukas samt medlemmarna Appu Jasu och Johanna Naukkarinen.

Välkomna!

Mer information:
Ordförande Satu Aalto, tfn 040 5079357, chair@peri.fi
Utställningstekniker Hannu Seppälä, tfn 040 350 1954, events@peri.fi