But I Will Keep Looking into the Muddy Mirror använder hästens och människans relation som sin utgångspunkt. Denna relation kan vara avtalsbaserad: till exempel i den amerikanska cowboykulturen blir arbetshästarna stående på plats när det ena grimskaftet ligger på marken. Hästarna behöver inte bindas fast utan de lär sig att respektera avtalet. Detta väcker frågor om fri vilja och ansvar.

Djurarterna har sina egna kulturella konnotationer i människans ögon, men djuret är dessutom som en spegel för människan att se sin egen reflektion i. Och människan älskar sin avbild.

I en tid där riktiga djur med levande kroppar är isolerade i osynliga produktionsanstalter, eller där de lever i sin alltmer krympande naturliga miljö, har djurens representationer och frågorna kring djurens rätt ökat märkbart, till exempel i samtidskonsten. Djuret är ändå likgiltigt inför människans identitetskamp och definieringsförsök. Djuret förblir sig självt – och om inte, så beror det inte på misslyckade metafysiska strävanden utan oftast på människans ingripande i djurets liv. Ju mer instrumentell människans attityd till djuret är, desto oklarare och smutsigare blir spegeln. Hurskainen har tolkat feministfilosofen Donna Haraways tankar i sin bild av hästens vara: hur vi borde lära oss att dela vårt livsrum och respektera också de andra djurarterna på jorden.

Wilma Hurskainens (f. 1979 i Vanda) konst fokuserar på teman kring minne och biografi, och på frågor rörande människans samvaro med andra arter. Hurskainen har studerat fotografering vid Muotoiluinstituutti i Lahtis och vid Konstindustriella högskolan (senare Aalto-universitetet). Hon har hållit flera privatutställningar i Europa och deltagit i många samutställningar i Europa, Ryssland och Asien. Hurskainen har publicerat tre fotoböcker: Kasvu/Growth, 2008 (Musta Taide), Heiress, 2012 (Kerber) och The Woman Who Married a Horse, 2016 (Kehrer). Hennes verk finns i samlingarna vid bland annat Fotografiska museet, Helsingfors konstmuseum, Danmarks nationella fotografimuseum och Kiyosato fotokonstmuseum samt i statens konstsamlingar.

 

Echo_kuvanettiin_2016Echo, 2016