I utställningen Mapping Memory undersöker vi minnen och vår relation till platser. Verken visas i form av installationer, video och fotografi, kombinerat med pixelsortering och karttjänster. I verken gestaltas den abstrakta bildens konstruktion i ett organiserat mönster.

Vi har omtolkat den digitala omgivningen och återskapat minnen. Genom förvrängning anpassar vi medierna till oss, vilket utvidgar vår uppfattningsförmåga och medför nya perspektiv på verkligheten. Genom att observera omvärlden, skapas fragment av minnesvärden där vi delar närvaron i samband till platser.

Vår individuella uppfattning av bilden har utvecklats parallellt med de digitala medierna. Denna perception balanseras i en gränsvärld mellan det fysiska och det virtuella i utställningen.

 

Johan F. Karlsson utforskar hur vi kollektivt orienterar oss kring bilder i dagens visuella kultur. I sitt konstnärliga arbete undersöker han övergången mellan kropp och närvaro runt bilden, och hur denna transformation påverkar vår uppfattning av plats. Via fotografi, video och installation skapar Karlsson olika mötespunkter mellan det virtuella utrymmet och det faktiska rummet.

Konstnären Johan F. Karlsson (f. 1984) bor i Malmö och Helsingfors. Han har tidigare ställt ut i Sverige, Schweiz och på ett flertal utställningsplatser i Finland. För närvarande studerar han på Magisterprogrammet i fotografikonst på Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur i Helsingfors.

Nayab Noor Ikram arbetar med koncept som berör kulturidentitet och identitetsformationer. Hon närmar sig identitetens olika aspekter genom fotografi, video och installation. Ikrams forskning och interaktiva konst i det offentliga rummet strävar till att skapa en dialog mellan individ och objekt. Kommunikationen som uppstår är kopplad till både personliga och kollektiva minnen, uttryckta via abstrakta texter, bild och ljud. Den abstrakta gestaltningen är Ikrams sätt att utmana vårt sätt att kommunicera.

Nayab Noor Ikram (f.1992) är fotograf och visuell konstnär från Åland med rötter i Pakistan. För närvarande bor hon i Åbo. Ikram har utexaminerats till medianom med inriktningen fotografi från Yrkeshögskolan Novia, i Jakobstad år 2015. År 2017 erhöll hon ett ettårigt lärlingsstipendium från Svenska Kulturfonden samt grundade journalen PPLATS.

 

Söndag 3.9. kl. 15-17 ordnas Nayab Noor Ikrams & Johan F. Karlssons Glitch Art drop-in -verkstad i Valokuvakeskus Peris galleri. Verkstadens språk är svenska och engelska, evenemanget är gratis och öppet för alla intresserade. Verkstaden är en del av evenemanget Ateljépasset. Läs mer här.

 

nettisivuilleJoahn.F. Karlsson

Johan F. Karlsson: Catedral de Sal, 2016

 

nettisivuille.NayabIkram-Distortion kopio

Nayab Noor Ikram: Distortion III, 2016