Föreningens tillkomstord yttrades under hösten 1987, när en grupp fotografer i Åbo grundade Peri 8, ett fotogalleri på Fredsgatan.

Föreningen firar sitt 30-årsjubileum år 2017. I jubileumets ära förverkligar centret föreningens festskrift och jubileumsutställning samt arrangerar en högtidlig jubileumstillställning.

Jubileumsutställningen är flerdelad presenterandes medlemmarnas verk från olika tidsperioder i föreningens historia, inklusive samtida fotografiska verk från Egentliga Finland. Utställningarna arrangeras i olika lokaler och på olika platser runt om i centrala Åbo. Föreningens 30-årsjubileum och det finländska fotografiets 175-års födelsedag firas med en festtillställning fredagen 3.11.2017.

Samma dag offentliggörs föreningens 30-årsjubileumsbok, som belyser Peris utställningar, evenemang och vändningar under åren. Publikationen är en ny typ av översikt över föreningens färgstarka historia, som innehåller arkivutdrag samt intervjubaserade texter. Peri arbetar för att få en online version utgiven av publikationen på svenska och engelska.