Pressbilder

 

Det förflutna är här

Fotografiet eller videon visar inte det synliga.

I Erica Nyholms och Saana Wangs händer blir bildtekniska verktyg likt röntgenapparatens eller kirliankamerans instrument, som föder bilder visandes platser, människor och situationer bortom deras normala uttrycksformer.

Bilder visar saker från det förgångna, långt borta. En sida av det synliga föds ur historien av de bilder vi sett, den gemensamma betraktelsens tradition och de uppfattningar som denna väcker. I bildernas bakgrund skymtar gamla målningar, familjefoton från seklets början, 1960-talets vetenskapsfilmer, antropologiska filmsnuttar, new wave -filmer, tidiga avantgardefilmer, scener ur en kammarteater.

Den andra sidan av de synliga saker som bilder visar reser sig ur en omsorgsfullt utformad tystnad, som ger känslan rum att växa. Då en till synes klar bild inte presenterar lika tydlig dokumentär information eller något påstående om världen, så skapar detta i oklarhet förblivande en förvirring hos betraktaren om vad det egentligen är för situationer som nu betraktas. Vi tvingas vända oss även till vår egna personliga betraktelsehistoria. Det känns som om man skulle se saker någonstans långt bortifrån som för första gången, mer koncentrerat änvanligt, mer väsentligt.

Nostalgi. Som om man först nu förstod något om det förgångna.

 

Erica Nyholm (född 1982) utexaminerades till konstmagister från Aalto-universitetets Konstindustriella högskola år 2013. Sedan dess har Nyholm haft soloutställningar på Kluuvin Galleria (2014) och på Pohjoinen valokuvakeskus (2015). Nyholm har deltagit i grupputställningar både i Finland och internationellt, bl.a. Nuoret 2015; Taidehalli (2015), Gestos Hacia uno Mismo; Tenerife Espacio de las Artes (2015) och Hope and Faith; Encontros da Imagem Festival (2014).År 2015 tilldelades Nyholm det spanska fotopriset The VIII Pilar Citoler International Biennial Prize. Nyholms verk beskriver enskilda livsupplevelser, där det centrala temat behandlar individens förhållande till familjen.

 

Saana Wang (född 1979) arbetar med fotografi och videokonst, kombinerandes och forskandes tidens och platsens former med hybriditetens medel. Wang har studerat på bl.a. Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam, School of Visual Arts i New York och hon utexaminerades till konstmagister från Konstindustriella högskolan år 2013. Wang tilldelades ITS#8 Photo Award -priset i Italien år 2009. Wang har haft ett flertal solo- och gruppuställningar i Finland och internationellt.

 

saanawang_2156

Saana Wang

11_menetys_loka 001

Erica Nyholm