Tuomas Linnas verk Huoli / Omsorg är ett dokument om barnskyddsanstalter. Linna har fotograferat objekt som beslagtagits från barn i anstaltsvård, anstalternas vardag samt teckningar och texter gjorda av barnen. Linna har dessutom porträtterat ungdomar som genomgått anstaltsvård.

Barnskyddet erbjuder familjerna mångsidigt stöd. Den kraftigaste åtgärden är att placera barnet i vård utanför hemmet. Detta görs oftast först när de andra verktygen inte räcker till.

I den samhälleliga debatten förblir barnen lätt osynliga och ohörda. Barnen kan inte själva kommentera sin position och tilldelas inte en röst i medierna. Detta är delvis motiverat: ett enskilt barn skall aldrig göras till ett exempel på att må dåligt, och det krävs tillstånd från en vuxen för att intervjua ett barn.

Även de vuxnas röster i utsatta familjer förblir ofta ohörda. Man aktar sig för att föra fram sina egna problem, delvis av rädsla för myndigheternas åtgärder. Det är svårt att ta del av den samhälleliga debatten, och i de sociala medierna finns ingen aktiv kampanj för familjer som mår dåligt.

Det, att barn och familjer mår dåligt, borde ändå finnas i centrum av den samhälleliga diskussionen, om så endast för siffrornas skull. Sammanlagt 18 022 barn var placerade i vård utanför hemmet år 2013, antingen genom en brådskande placering eller genom omhändertagande – ett barn av hundra i Finland.

Linna lyfter med sina bilder fram ett till synes bortglömt ämne.

Utställningens videoverk Joka päivä, joka toinen tunti / Varje dag, varannan timme visar 4 202 bilder under fem minuter. Bilderna byts så snabbt att många av dem förblir osedda även om man skulle se videon flera gånger. Mängden av barn som brådskande placerats utanför hemmet år 2013 är 4 202.

Linnas fotografier av barnens saker lämnar allt det, som kunde avslöja sakernas berättelse, utanför bilden. Många av sakerna är klart ämnade för att skada andra. Det är ändå inte en tanke om att skada som ligger i bakgrunden, utan ofta handlar det om en grundläggande osäkerhetskänsla: upplevelsen att andra — de vuxna — inte klarar av att sörja för barnets säkerhet. Informationen om vilket hot barnet känner ett behov att försvara sig mot förblir utanför bilden. Ledtrådar kan hittas i barnens teckningar och texter.

Texten är baserad på artikeln Näkyä ei saa, eikä kuulua av forskardoktor Henri Rydenfelt.

Tuomas Linna bor och arbetar i Helsingfors. Huoli / Omsorg har verkställts i samarbete med de finländska barnskyddsanstalterna. Finska Kulturfonden, Centret för konstfrämjande, Patricia Seppäläs stiftelse, Oskar Öflunds Stiftelse och Barnombudsmannen har stött utställningen. Dialab Ab har tillverkat utställningens fotografier.

tuomas linna_netti Huoli (13-vuotias poika, Kymenlaakso)