Utställningen består av tre serier fotografiska verk och en videoinstallation. Verkens centrala tema är kopplat till upplösningen av fotografiets verklighets- och bildkonstruktion i en tid av digital och analog överlappning. Utgångspunkt för arbetena har varit idén om det digitala fotografiet som en form av “original” och om hur bilden förstörs och förändras under olika processer, för att samtidigt uppnå ny kvaliteter.

Konstnären Juan Kasari sträcker på begreppet fotografi i olika riktningar och bryter fotografiets ytstruktur via materialexpriment. I sina verk kombinerar han exempelvis epoxilack och rena pigment till digital effekter. I sina bilder utnyttjar Kasari även datorprogram och numeriska metoder.

I serien Broken image sönderdelar Kasari sitt bildmaterial till mindre fragment ibland slumpmässigt, andra gånger med noggrann övervägan. Projektet började av en slump, som ett slags ett exempel på hur en konstnär kan använda vetenskapliga metoder och utrustning på fel sätt. Filer på datorns hårddisk som skadats reparerades med ett för ändamålet skapat program. Resultatet var dock helt annorlunda än de ursprungliga bilderna. Ett datorprogram påstod sig ha kodat rätt reparationslösningar och påstod att bilden återfått sin ursprungliga form. Detta påbörjade en tankekedja på originalbilden och vad och hur den egentligen är.

I serien och videoinstallationen Spectroscope har Kasari fotograferat ett instrument som undersöker ljusets spektrum samt tre prismaglas genom det vita ljuset. Hela projektet har varit ett slags återställande av harmoni till en trasiga världsbild. Verken är till sin natur och process mycket långsamma, till och med meditativa.

I den tredje serien Filters, reference to a film har konstnären fotograferat filter och tillbehör som används i fotografi.

Juan Kasari (född 1974) är en bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. Han har en examen från utbildningsprogramet Tid-rumkonst på Bildkonstakademin. Hans verk har visats i separatutställningar på bland annat gallerierna Hippolyte och Muu i Helsingfors, samt ett antal kuraterade grupputställningar i Finland och utomlands.

kasari_nelja40x40_pienempikokoNeljä från serien Filters, References to a Film