Nationalidentitet är någonting som vi kollektivt konstruerar i förhållande till andra kulturer. Vi funderar ständigt på finskheten, vart vi kommer ifrån, vad vi är och vad vi vill vara.

Som känt har det snart hundra år självständiga Finland under sin historia varit del av både Sverige och Ryssland. Båda tidsperioderna har sina lämnat spår i den finska kulturen. Rysslands närvaro i Finland begränsas dock ej till historien. Hur har de ryska influenserna format vår identitet och på vilket sätt finns ryskheten närvarande i dagens Finland? Vad är ryskhet?

Inari Lepistö, 2012

Inari Lepistö, 2012

Detta var frågor vi ställde då vi sökte verk till utställningen venäjä@fi. Vi överraskades och berördes av konstnärernas personliga och känsliga förhållningssätt till ämnet. Såsom ofta i kreativa processer förvandlades det vi eftersökte, till någonting annat längsmed vägen.

Peris sommaruställning speglar förutom ryskhet i Finland, även Ryssland och ryskhet ur en nyfiken väns eller en besökande finländares ögon. Utställningen visar foto- och videoverk som studerar både historia och nutida kultur, från gamla diabilder tagna i Sankt Petersburg till dagens Finlandsryssar i Åbo. De ursprungliga ansökningarna har använts i utställningstexterna. Genom att behålla konstnärernas rättframma och intima uttryck avslöjar vi även en del av utställningens arbetsprocess.

venäjän koe 1

Riitta Järvelä, 2007

Utställningens konstnärer är Heidi Hänninen, Riitta Järvelä, Jan Kaila, Hanna Koikkalainen, Natalia Kopkina, Ville Kumpulainen, Inari Lepistö, Aino Vuokola, Anna-Kaisa Vuonokari och Katri Oksanen. Kimmo Sarjes nyutkomna bok Asunto valtakadulla visas också i utställningen.

Utställningens kuratorer är bildkonstnär Saara Ekström och fotokonstnär Sade Kahra. Temat har utformats av kuratorerna och fotokonstnär Juha Allan Ekholm.

Mer information:
utställningsassistent Taru Tuomisto, tfn: 040 350 1954, epost: nayttelyt@peri.fi