Vad innebär det att vara fotograf när alla är fotografer?

Summer School är ett tillfälle att se hur fotografiet och den värld som behandlats genom fotografier ser ut just nu. Utställningen är en omfattande överblick över vår tids fotografistuderandes verk.

Utställningen Summer School uppstod i entusiasmen över vår tids fotografikultur. Utställarna utbildar sig till fotografer och bygger sin framtid på fotografin under en tid som kräver och frambringar mer bildkommunikation än någonsin tidigare. Fotograferna som växt upp mitt i den intensiva bildkulturen utmanar de tidigare generationernas fotografer. Är fotografiet demokratiskt liksom grundskolan?

Fotograferna som uppträder på utställningen svarade på frågan: Vad innebär det att vara fotograf när alla är fotografer? 

“Fotografin är en fix idé för vilken jag lever i allt vad jag gör.”

“Fotograferandet är för mej som ett parförhållande – det ska vårdas så att vi kan växa tillsammans.”

“Mina foton är i allmänhet sådana som “vem som helst” kunde ha tagit. Till exempel en femåring eller en halvblind gumma. Det ligger något fascinerande i det.

”Det är fråga om helheter, engagemang, kärlek, pynjande, att inte vända sig bort.”

Kurz_web

Sirkku-Karina Kurtz: Wrapped in Memories, 2013

“Man kan uppfatta det fotografiska seendet som en del av något mänskligt, liksom läs- och skrivförmågan.”

 Publiken inbjuds att delta i det här klassfotot för att iaktta och diskutera vad som sker på fotografins vågtopp just nu. Om alla kan föreviga och allt kan förevigas, vad förevigar man då? Sommarskolan består av olika former av fotografi och överblickar vad som fotograferas. Verken föreslår att man stannar upp inför bilden, de bildar en gemenskap, prövar och söker, förvandlas till performansupptagningar, när fotograferna vänder kameran mot sig själv eller mot den närmaste kretsen.

Summer School -utställningen sågs som en bred helhet på Finlands fotografiska museum i Helsingfors. På Peri visas ett urval foto- och videoverk av tretton fotografer. Utställningens vidare delar visas därefter på oyoy-galleriet i Lahtis och Tammerfors konsthall TR1.

 Utställningens planering och bildurval har genomförts kollektivt. Föreningen för fotografistuderande (VOry) har verkat som studenternas egna röst redan i 40 år. Den här utställningen firar föreningens 40-åriga bana.

Utställningens fotografer är: Aino Aksenja, Anni Hanen, Aukusti Heinonen, Ville Hietala, Merja Isokoski, Alisa Javits, Minna Kallinen, Susanna Kesänen, Tanja Koljonen, Karina-Sirkku Kurz, Jarno Parkkima, Aura Saarikoski och Paula Saraste.

På basis av sökningen som ordnats för fotografistuderanden, är utställningens verk valda av: Marina Ekroos (Tammerfors universitet), Aukusti Heinonen, (Aalto-universitetet, Högskolan för konst, design och arkitektur), Aapo Huhta (Lahti yrkeshögskola), Hertta Kiiski (Bildkonstakademin), Elise Anette Kokkonen (Yrkeshögskolan Novia), Teemu Lehmusruusu (Aalto-universitetet, Högskolan för konst, design och arkitektur), Mortti Saarnia (Åbo yrkeshögskola, Konstakademin), Reetta Haarajoki (Finlands fotografiska museum) och Anna-Kaisa Rastenberger (Finlands fotografiska museum)

Valokuvauksen Opiskelijat ry och MustaTaide / Aalto PHOTO Books har publicerat a book of lies : väritettyjä totuuksia (toim. Aukusti Heinonen & Teemu Lehmusruusu). Boken distribueras till Musta Taide -prenumeranterna som nummer III / 2013 12.9.2013. Boken finns framme under utställningen och till försäljning i Wäinö Aaltonen -museets butik. Boken ger via fotostuderandenas arbeten en mer omfattande översikt över finsk samtida fotografi. Dessutom kartlägger boken finsk fotoundervisningshistoria, vars material samlats under decennier via diskussioner med 1970-, 80-, 90- och 2000-talets fotografistuderande och undervisande yrkesfotografer. I boken talar både fotokonstnärer med en lång, internationell karriär som Finlands främsta, prisbelönta unga journalister.

Utställningen och boken har understötts av:

Finnfoto ry, Patricia Seppäläs stiftelse, Finska kulturfonden och Nylands konstkommision.

Fotostuderandeföreningen VOry samlar fotografistudernades styrkor hos sina medlemsskolor Aalto-universitetet / Konstindustriella högskolan, Lahtis Designinstitut, Åbo Konstakademi, Tammerfors Universitet / Kommunikation och massmedia och Yrkeshögskolan Novia. VOry övervakar studerandenas intressen, främjar fotoundervisningens position och är medlemsorganisation i Finnfoto, den finska centralorganisationen för fotografi.