Valokuvakeskus Peri suunnitteli ja toteutti yhteistyössä Suomen Valokuvaterapiayhdistyksen kanssa vanhuksille suunnatun yhteisötaiteellisen PERIAATE valokuvausprojektin Turun Portsakodissa vuoden 2007 aikana. Se toteutettiin tiiviissä vuorovaikutuksessa valokuvataiteilijoiden, työyhteisöjen henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa. Projektissa painottui osallistavan taidetoiminnan ja esteettisen ympäristön merkitys hyvinvointiin.
PERIAATE on kahden yhdistyksen aloitteesta syntynyt pilottiprojekti, jossa luodaan mallia pysyvälle yhteistyölle yhdistysten, ammattitaiteilijoiden, kaupungin taidemuseon ja hoitolaitoksen välille. Yhteistyön tarkoitus on ollut hyödyntää kaikkia osapuolia – hankkeen avulla on pyritty parantamaan taiteen saatavuutta, taiteilijoiden työllisyyttä sekä lisäämään taiteen soveltavaa käyttöä hoitolaitoksessa asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmasta hyödyntämällä yhdistysten erikoisosaamista ja voimavaroja sisältötuottamisessa.

Vuonna 2007 PERIAATE -projektiin on kuulunut taiteilijoiden työskentelyä palvelutalon yhteisöissä, yleisötilaisuuksia, kaksi pysyvää taideteosta, katalogi ja julkistamistilaisuus. Projektia ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahastosta Reino Kontolan rahasto ja Valtion valokuvataidetoimikunta. Lisäksi Wäinö Aaltosen museo on vastannut teosten materiaalikustannuksista. Tarkoitus on liittää teokset osaksi Turun kaupungin taidekokoelmaa.

Hankkeen toiminnallinen suunnittelu aloitettiin kesällä 2006, jolloin työryhmään kuului Valokuvakeskus Perin toiminnanjohtaja Hannele Romppanen, VB -valokuvakeskuksen johtaja Anna Vilkuna ja Suomen Valokuvaterapiayhdistyksen puheenjohtaja Ulla Halkola.  Elokuussa työryhmä valitsi projektin taiteilijoiksi 33 hakemuksesta valokuvataiteilijat Vesa Aaltosen ja työpari Marja Pirilä-Petri Nuutisen heidän esittämiensä projektisuunnitelmien ja työnäytteiden perusteella. Projektin toteuttamispaikaksi valittiin vasta valmistunut palvelutalo Portsakoti Turussa.

Projektityöskentely Porsakodissa ajoittui maaliskuulle 2007. Taiteilijapari Marja Pirilä-Petri Nuutisen viikon mittainen työperiodi palvelutalossa sisälsi keskusteluja, erilaisten camera obscura -teosten esittelyä ja testausta. Samanaikaisesti Vesa Aaltonen työskenteli projektiin ilmoittautuneiden viiden palvelutalon asukkaan kanssa ja tapasi heistä aina yhden kerrallaan viikon jokaisena arkipäivänä. Porsakodissa yhteistyöhenkilönä taiteilijoiden ja asiakkaiden välillä toimi lähihoitaja, valokuvaterapiayhdistyksen jäsen, Ritva Muurinen.

Wäinö Aaltosen museon avustuksella taiteilijat toteuttivat projekteistaan pysyvästi Portsakotiin sijoitettavat taideteokset, joista yksi perustui vanhusten valokuva-albumeihin ja toinen camera obscura -valoilmiöön. Vesa Aaltosen ”Muistojen helmitaulu” kommunikoi muistin ja muistamisen kautta. Teos koostuu pääosin henkilökuvista ja vanhoista albumikuvista muodostaen noin 70 kuvan kokonaisuuden. Osa teoksen kuvista kertautuu eri puolilla taloa kuin viitteenä tai muistutuksena elämän ainutkertaisuudesta. Marja Pirilän ja Petri Nuutisen ”Albumi -camera obscura” teos on siirrettävissä paikasta toiseen valon ja sosiaalisen tarpeen mukaan. Teos elävöittää palvelutalon visuaalista ympäristöä ja aktivoi sen asukkaita, työntekijöitä ja vierailijoita valon muistojen ja olemassaolon ihmettelyyn.

Yhteistyötahot

Hannele Romppanen
TaM, valokuva-mediataiteilija, Valokuvakeskus Perin toiminnanjohtaja 2003-30.4.2007

Ulla Halkola
VTM, suunnittelija, psykoterapeutti, Suomen Valokuvaterapiayhdistyksen pj. 2004-2006

Ritva Muurinen
lähihoitaja, Portsakoti

Maria Heinonen
avopalveluohjaaja, Portsakoti

Anne Pura
fysioterapeutti, Portsakoti

Päivi Kiiski
FK, museonjohtaja, Wäinö Aaltosen museo

Riitta Kormano
FM, ammanuenssi, Wäinö Aaltosen museo

Vesa Aaltonen
valokuvaaja

Marja Pirilä
valokuvaaja, FM

Petri Nuutinen
valokuvaaja

Projektiin osallistuneet lyhytaikaishoitoyksikön ja palveluasuntojen asiakkaat:
Mauno Koski, Frida Hietarinta, Saimi Härkönen, Hilja Sahlsten, Hillevi Tuominen.