Peri ry:n syntysanat lausuttiin syksyllä 1987, jolloin joukko turkulaisia kuvaajia perusti Peri 8 -valokuvagallerian Rauhankadulle. Tavoitteena oli alueen valokuvakulttuurin elävöittäminen avoimen ja joustavan näyttelylinja turvin. Tunnettujen valokuvaajien esittelyn lisäksi haluttiin avata väylä uusille tulokkaille. Gallerian kannatusyhdistyksen perustivat Helena Tuomaala, Matti Valta, Olli Hietanen ja Teppo Arell.

Alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi valokuvakeskukseksi Peri laajeni muutettuaan Turun kulttuurikeskukseen Vanhalle suurtorille vuonna 1990. Kasvaneen jäsenmäärän myötä yhdistyksen toiminta monipuolistui.

Tänään Peri toimii alueellisena valokuvakeskuksena tehden tunnetuksi ja edistäen valokuvakulttuuria Lounais-Suomessa. Keskus on kaikille avoin kotimaisen ja kansainvälisen valokuvan kohtauspaikka. Perin toimintamuotoina ovat näyttelyt, työpajat, seminaarit ja muut yleisölle avoimet luento- ja keskustelutilaisuudet, tiedotus- ja julkaisutoiminta, residenssitoiminta sekä erilaiset valokuvausprojektit ja yhteistyöhankkeet kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi Peri ylläpitää valokuvaan keskittyvää omaa valokuva-aiheista kirjastoaan. Valokuvakeskus toimii vuodesta 2010 Wäinö Aaltosen museossa. Sijainti on mahdollistanut uudenlaisia yhteistyömuotoja Turun museokeskuksen kanssa.

Perin ylintä päätösvaltaa käyttää kahdesti vuodessa pidettävä yhdistyksen kokous, joka hyväksyy hallituksen ehdotuksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Hallituksen tehtävänä on vastata vuosittaisesta toiminnasta ja tehdä päätökset, joita toiminnanjohtaja toteuttaa muun henkilökunnan esimiehenä. Toiminnan sisältöä suunnittelemassa on vuodesta 2013 kevätkokouksessa valittava taiteellinen toimikunta. Toimikunnan päätehtävänä on näyttelytoiminnan suunnittelu oheisohjelmineen, mutta toimikunnan jäsenet toimivat hallituksen tukena myös yhdistyksen muun toiminnan suunnittelussa.

Valokuvakeskus Perin päärahoittajat ovat Taiteen edistämiskeskus ja Turun kaupunki. Olennainen osa rahoituksesta koostuu myös Varsinais-Suomen erityisapurahasta, Svenska kulturfondenin tuesta sekä erinäisistä projektikohtaisista avustuksista, jotka vaihtelevat vuosittain. Perin omarahoitusosuus muodostuu pääosin yhdistyksen jäsenmaksuista sekä näyttelytilan vuokrista.