Päivi Setälän valkuvateosten aiheet käsittelevät puutarha- ja kasvuteemaa, maisemaa ja eläinten olemusta. Kostean kasvihuoneen viherrys, pakeneva valon pilkahdus, kukan kirkkaus tai eläimen kärsimys. Valokuvissa vaihtelevat herkkyys, hauraus ja voima  niin aiheessa kuin ilmaisussa.

Teokset syntyvät valokuvaamisen erilaisia tekniikoita, vedostusmenetelmiä ja viimeistelytekniikoita-kokeilemalla ja yhdistelemällä. Mukana on sekä nopeita että hitaita valokuvauksen prosesseja. Valokuvien lähtökohdat ovat valokuvailmaisun keskeisissä piirteissä: tarkkuuden ja epätarkkuuden sekä valotuksen rajojen etsinnässä.  Kyse on myös näkemisestä sinänsä – miten katse tarkentuu ja miten erilaisesti ihmiset näkevät – eri iässä, eri aikoina. Joskus kaikki on sumeaa ja vaikeasti hahmottuvaa, tosinaan turhan terävää.

Päivi Setälä on valmistunut Taiteen tohtoriksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta valokuvataiteen osastolta 2012 ja filosofian maisteriksi Turun yliopistosta (1999) pääaineenaan elokuva- ja televisiotiede. Päivi Setälä on ohjannut useita valokuvauskursseja ja pitänyt valokuva-alan luentoja sekä julkaissut taidetta ja kulttuuria käsitteleviä tekstejä vuodesta 1984. Setälä on johtanut Porin lastenkulttuurikeskusta sen perustamisesta 2003 lähtien. Hän on saanut lastenkulttuurin valtionpalkinnon 2010. Setälä on Valokuvataiteilijoiden liiton jäsen ja aktiivinen kulttuuripoliittinen vaikuttaja.

———————————————————————–

The photography works of Päivi Setälä focus on garden and growth theme, scenery and the essence of animals.   Verdurousness of moist greenhouse, the glimpse of escaping light, the shine of a flower or the suffering of an animal.  Sensitivity, fragility and vigour alternate in the motif and expression of the photographs.

The works form by combining and experimenting with various photography and finishing techniques and slow and fast processes.  The basis of the photos can be found from the central features of photographic expression: finding the boundaries of sharpness, blurry and exposure.  The thought is also in seeing itself – where the gaze focuses and how differently people see – in different age and time.  Sometimes everything is blurry and perplexingly shaping, occasionally pointlessly sharp.

Päivi Setälä has graduated Doctor of Arts from Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Department of Media, photography (2012) and Master of Arts from University of Turku (1999) specializing in film- and television sciences.  Päivi Setälä has been lecturing  and given numerous workshops and courses of photography, and released art and culture texts dealing since 1984. Setälä has administrated the Pori Centre of Children’s Culture since it was established in 2003.  She has received state prize for children’s culture in 2010.  Setälä is a member of the Union of Artist Photographers and active participator in cultural politics.