Valmistuin valokuvaajaksi Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksesta 1995 ja taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta 1999. Valokuvataiteilijana olen toiminut 90-luvulta alkaen.

Työskentelyäni luonnehtivat pitkät projektit, joiden keskeisiä teemoja ovat aika, (esi)historia ja maisema. Nämä teemat kohtaavat töissäni esihistoriallisten muinaisjäännösten parissa. Kiinnostukseni vanhaan maisemaan on kahtalainen. Toisaalta olen kiinnostunut muinaiskohteiden myyttisestä tasosta, toisaalta niiden asemasta ja merkityksestä osana nykymaisemaa. Töissäni olen vuorotellut näiden kahden tulkinnan välillä. Suomen kalliomaalaukset ovat muinaiskohteista erityisen kiinnostuksen kohteena.

Uusimmissa töissäni kokemus ajasta on noussut keskiöön. Ajan suhde valokuvaan on monitasoinen. Kuvaushetki, valotusaika sekä kuvan ja katsomisen välissä kulunut aika vaikuttavat kaikki kuvan tulkintaan. Ajan ja valokuvan leikki voi tuottaa kuvastoa, joka poikkeaa arkisesta aikakokemuksesta. Olen työssäni etsinyt menetelmiä, joilla saan ajan kokemuksen siirrettyä valokuvaan. Muinaismaisemasta työskentely on laajentunut mm. taivaankappaleisiin, kasveihin ja ihmiseen. Tätä materiaalia julkaisin vuonna 2013 kirjassa Neljäs ulottuvuus.

Lisätietoja: www.ismoluukkonen.net