Taiteellinen toimintani kumpuaa tarpeesta ymmärtää ihmisenä olemista, minua kiehtoo ihmismielen kummallisuus ja outous. Lähestyn taidetta, kuten elämääkin, analyyttisen ihmettelevästi ja kysyn usein miten tai miksi. Vastaukset näihin kysymyksiin esitän töissäni, usein huumoriin käärittynä.

Työskentelyvälineeni määrittää kulloinkin työn alla oleva teos. Käytän valokuvaa, videota, installaatiota, veistoksia, ääntä ja tekstiä. Toisinaan olen läsnä töissä myös itse, esimerkiksi tutkijan roolissa.

Työskentelen jossain käsitetaidetta, kriittistä taidetta, yhteiskuntakritiikkiä ja tiedettä -erityisesti psykologiaa- vapaasti yhdistävällä vyöhykkeellä, joka on taiteen kenttää laajemmalle yleisölle suunnattu.

Haluan töilläni rohkaista ihmisiä ajattelemaan omaa toimintaansa ja sitä kautta pyrin herättelemään yhteiskunnallista keskustelua suvaitsevamman ja inhimillisemmän elinympäristön puolesta.

—————————————————————–

My artistic activity stems from the need to understand what it means to be a human. I am fascinated by the oddity and the strangeness of the human mind. I approach art, as well as life itself, with analytical amazement, asking how or why. I present the answers to these questions with my work, often wrapped with humor.

The medium in a specific piece of work is defined by the work itself. I use photography, video, film, installation and sculpture. Sometimes I am present in the works, performing as a scientist for example.

I work in a freely combined grounds of conceptual art, critical art, social criticism and science. My works are aimed at a wider audience, beyond the art scene. I want to encourage everyone to think about his or her own actions and to create public discussions for more tolerant and humane living environment.

www.helikonttinen.net