Peri toimii alueellisena valokuvakeskuksena tehden tunnetuksi ja edistäen valokuvakulttuuria Lounais-Suomessa. Peri on avoin kotimaisen ja kansainvälisen valokuvan kohtauspaikka jonka ydintoimintoina ovat nykytaiteen näyttelyt oheisohjelmineen sekä vuodesta 2019 alueen kuvataiteilijoita palveleva digitaalinen työhuone, PeriLab. Yhdistys muutti alkuvuodesta 2019 Turun Taidehallin tiloihin Vanhalla Suurtorilla. Uudessa toimintaympäristössä galleriatoimintaa kehitetään yhteistyössä Turun Taiteilijaseuran kanssa, Turun Taidehallin nimen alla. Gallerioiden yhteydessä Peri ylläpitää omaa, valokuvaan keskittyvää 600 niteen valokuva-aiheista kirjastoaan. Säännölliset toimintamuodot ovat lisäksi työpajat ja tiedotus sekä erilaiset valokuvaprojektit, vaikuttamis-, vienti- ja yhteistyöhankkeet kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.

Valokuvakeskus Peri ry hakee näyttelykoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen. Näyttelykoordinaattorin toimenkuvaan kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

– gallerianäyttelyiden ja oheistapahtumien koordinointi, viestintä ja tiedotus
– yleisötyö, taidenäyttelyiden opastus ryhmille ja galleriakävijöille (art mediation)
– Valokuvakeskus Perin kirjaston ylläpito ja lainauspalvelut
– näyttelyiden valvonta ja huolto Turun Taidehallin aukioloaikoina

Tehtäväkenttään kuuluu yhteydenpito taiteilijoihin sekä näyttelyiden ja oheisohjelmien koordinointi ja teknisen tuotannon suunnittelu. Viestinnässä työtehtäviin kuuluu toiminnan markkinointi eri kanavissa, tiedotteiden kirjoittaminen, painotuotteiden taittaminen, verkkosivujen päivittäminen ja sosiaalisen median sisällöntuotanto. Työtehtäviin kuuluu myös taiteeen välittämistä (myyntiä), yhteistyöverkostoissa toimimista ja sopimusten laatimista.

Toivomme, että sinulla on kokemusta kulttuurialalta sekä monipuolinen viestintäosaaminen: olet sujuva kirjoittaja, ja sinulla on vahvat tietotekniset taidot – hallitset Adobe-ohjelmistot, WordPress-julkaisujärjestelmän sekä sosiaalisen median kanavat. Eniten arvostamme aikaansaavaa ja itsenäistä työskentelytapaa sekä kykyä pitää langat käsissä. Hyvä paineensietokyky ja vahvat vuorovaikutustaidot ovat tehtävässä välttämättömiä. Ruotsin ja englannin kielitaidot, valmiudet kansainväliseen työskentelyyn, ymmärrys taiteen välittämisestä ja sen kehittämisestä, ajokortti sekä video- ja valokuvaamistaidot nähdään etuna.

Työaika on sopimuksen mukaan 50-100% ja työpaikka sijaitsee Turun Taidehallissa, Vanhalla Suurtorilla. Näyttelykoordinaattori työskentelee Valokuvakeskus Perin pienessä henkilöstötiimissä, lisäksi työyhteisöön kuuluvat muut Turun Taidehallissa toimivien yhteisöjen työntekijät.

Työehdoissa noudatetaan TAKU – taide- ja kulttuurialan ammattijärjestön suosituksia (Akavan Erityisalat). Kokoaikainen työaika on 37,5 tuntia viikossa ja aloituspalkka on 2 500 €/kk. Puolipäiväiselle maksetaan puolet kokoaikaisen palkasta. Työ sisältää viikonlopputyötä työvuorojen sijoittuessa taidehallin aukioloaikojen mukaan. Vuoden määräaikainen työsuhde alkaa 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan. Työssä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo 14.03.2019 mennessä osoitteeseen director@peri.fi. Mainitse hakemuksessa toiveesi työsuhteen aloitusajankohdasta ja työajasta (50-100%). Haastattelut pidetään viikolla 12.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Sade Kahra, director@peri.fi, 044 0780801.
www.turuntaidehalli.fi

uXr1NSwI

Turun Taidehallin avajaisnäyttelystä MAAN OIKEUS 1.2.2019. Valokuva: Julius Töyrylä.