Ristiriita aiheuttaa kauhua. Tätä elämisen halun ja kuoleman vääjäämättömyyden välistä konfliktia pyritään hallitsemaan tukeutumalla esimerkiksi kulttuurisiin rakenteisiin ja -järjestelmiin, joilla pyritään rakentamaan elämälle merkitystä ja arvoa. Tietoisuus tästä olemisen mielettömyydestä muovautuu sosiaalisiksi järjestelmiksi ja eskatologisiksi fantasioiksi. Laajemmassa mittakaavassa yhteisöt rakentavat symboleita: lakeja, traditioita ja uskomusjärjestelmiä, joilla pyritään selittämään elämän merkitystä ja tarkoitusta.

Isäni vakavan sairastumisen myötä jouduin kohtaamaan myös oman kuolevaisuuteni, perinnön jonka olin pyrkinyt tukahduttamaan. Tämän seurauksena palasin menneisyydestä tuttuihin selviytymismekanismeihin; rakentamalla sisäisiä maailmojani, herättämällä ne henkiin ja tekemällä niistä totta. Vaientamalla arjen kohinan ja luomalla tiloja, joissa ei ole muita ja joita yksin minä hallitsen. Maailmoja, joissa aika on seisahduksissa kellonlyöntien välisessä hetkessä.

At the Heart of it All tutkii kuolevaisuuttaan pohtivaa yksilöä; miten tarkastella olemassaoloaan, kun samanaikaisesti näkee alun ja vaistoaa väistämättömän lopun. Teokset muodostavat tiloja tilojen sisällä, paikkoja joissa ihmisyyden rippeet tulevat julki hylkyjen, raunioiden ja poissaolon muodossa. Kuvia, joissa aika on tehty näkyväksi, paikat toimivat muistojen arkistoina ja todellisuus on rakennettu uudestaan.

Teokset on kuvattu viiden vuoden aikana eri puolilla Eurooppaa. Kuvia teossarjasta At the Heart of it All on ollut esillä eurooppalaisissa gallerioissa ja museoissa. Kustantamo Hatje Cantz Verlag on julkaissut niistä myös kirjan.

Petri Juntunen (s. 1975, Ruotsi) on suomalainen valokuvataiteilija, joka työskentelee ja asuu Helsingissä. Juntunen on opiskellut valokuvausta sekä elokuvausta Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Näyttely At the Heart of it All on osa hänen taiteen maisterin lopputyötään.
Töissään Juntunen käsittelee yhteisön muistia, alitajunnan muodostamia rakenteita sekä näiden ilmentymiä yhteiskunnassa. Perinteisen valokuvan lisäksi Juntunen käyttää töissään usein vaihtoehtoisia kuvantamis- sekä esittämismenetelmiä, kuten 3D-skannausta, fotogrammetriaa, laserkaiverrusta sekä projektioita.

 

PetriJuntunenThe Ship Called Night,2014

The Ship Called Night, 2014