Peri on alueellinen valokuvakeskus, jonka galleria, toimisto ja kirjasto sijaitsevat Wäinö Aaltosen museossa Turussa. Keskus järjestää galleriassaan kymmenkunta korkeatasoista valokuvanäyttelyjä vuosittain. Perin galleriassa vieraili viime vuonna lähes 20 000 kävijää.

Näyttelysihteeri vastaa Perin näyttelyiden ja oheisohjelmien viestinnästä ja tiedotuksesta sekä näiden kehitys- ja ylläpitotehtävistä. Työtehtäviin kuuluu muun muassa yhteydenpito taiteilijoihin, ohjelmien suunnittelu, tiedotusmateriaalin tuottaminen, asiakaspalvelu, käännöstyöt sekä erilaiset toimistotyöt. Näyttelymestari avustaa taiteilijoita näyttelyn pystytys- ja purkutöissä sekä toimivat gallerian ja toimiston teknisenä tukena. Galleriatoimintaa ohjaa kokopäiväinen toiminnanjohtaja.

Odotamme työntekijöiltämme motivoitunutta ja itsenäistä työotetta, hyviä sosiaalisia taitoja sekä organisointikykyä. Arvostamme kokemusta vastaavasta työstä. Näyttelysihteerin työssä tarvitaan tiedotustaitoja ja kykyä tuottaa sujuvaa suomenkielistä ja englanninkielistä tekstiä. Ruotsin kielen osaaminen katsotaan eduksi. Näyttelysihteeriltä toivotaan kokemusta Word, Excel, Photoshop, InDesign sekä WordPress -ohjelmien ja eri somekanavien käytöstä. Näyttelymestarilta toivotaan näyttelyrakennus- ja tietoteknistä osaamista, kokemus atk-laitteiden asentamisesta ja työskentelystä Apple-ympäristössä katsotaan eduksi.

Tarjoamme tilaisuuden oppia runsaasti uutta taiteilija-kulttuurituottajien työtiimissä, valokuvanykytaiteen ytimessä. Jokainen työntekijä tai harjoittelija tuo oman erikoisosaamisensa ja  personallisuutensa mukaan toimintaan, näin toivomme myös sinun tekevän!

Pitkäaikaistyöttömät

Mikäli olet ollut 24 kk työttömänä viimeisen 28 kk:n aikana ja sinua kiinnostaa oppia kanssamme uutta, voit työllistyä meillä palkkatuen voimin 6-12 kuukauden ajaksi. Varmistathan työvoimatoimistosta tämän ehdon täyttymisen ennen hakemuksen laittamista! Palkkatuettujen työaika on noin 24,4 tuntia viikossa (65%) ja kuukausipalkka 1 300 – 1 400 €.  Työ sisältää ilta- ja viikonloppuvuoroja. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja työsuhteen kesto määräytyy myönnetyn palkkatuen mukaan. Työssä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa. Lue lisää palkkatuesta työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Työkokeilu

Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille. Työkokeilun kautta voi päästä kokeilemaan uutta työtehtävää tai kokonaan uutta ammattia. Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa.
    Tavoitteena on silloin selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti tai onko jokin tietty ala tai ammatti mahdollinen.
  • Henkilö pohtii, olisiko yrittäjyys sopiva uravaihtoehto
  • Henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia, ja työkokeilulla selvitetään, onko hänen osaamisensa ajan tasalla ja minkälaista tukea hän tarvitsee päästäkseen takaisin työhön.
  • Henkilö on ollut aiemmin toisen maan työmarkkinoilla, ja työkokeilulla selvitetään hänen edellytyksiään työllistyä Suomessa ja millaisia palveluja hän siihen tarvitsee.
  • Työkokeilu voi kestää enintään 12 kuukautta – samalla työnantajalla kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Työkokeilussa henkilö tekee työpaikalla yleisesti työsuhteessa tehtäviä töitä. Työkokeilun järjestäjä vastaa ohjauksesta ja valvonnasta. Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4–8 tuntia päivässä. Työajasta sovitaan tapauskohtaisesti. Työkokeilija saa kokeilun ajalta samaa etuutta kuin työttömänä ollessaan eli päivärahaa tai työmarkkinatukea. Etuuden lisäksi kulukorvausta saa pääsääntöisesti 9 euroa työpäivää kohti.

Työkokeilu voi kestää enintään 12 kuukautta – samalla työnantajalla kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Työkokeilussa henkilö tekee työpaikalla yleisesti työsuhteessa tehtäviä töitä, työkokeilun järjestäjä vastaa ohjauksesta ja valvonnasta. Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4–8 tuntia päivässä, työajasta sovitaan Perissä tapauskohtaisesti. Työkokeilija saa kokeilun ajalta samaa etuutta kuin työttömänä ollessaan eli päivärahaa tai työmarkkinatukea. Etuuden lisäksi kulukorvausta saa pääsääntöisesti 9 euroa työpäivää kohti. Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön ohjeista. 

Nuoret

Alle 25-vuotiaat työttömät ja alle 30-vuotiaat työttömät joiden valmistumisesta on alle vuosi voivat työllistyä kolmen kuukauden jaksoksi. Nuorten työllistettyjen työaika on 6,5 tuntia päivässä (80%) ja kuukausipalkka 1 400 – 1 612 €.

Harjoittelujakso

Mikäli opiskelet ja haluat tulla meille harjoittelijaksi, harjoittelujaksosta voidaan sopia tapauskohtaisesti. Harjoittelujakson aikana opit hoitamaan kulttuurituotannon tiedotustehtäviä ja näet, kuinka korkeatasoista galleriatoimintaa järjestetään. Harjoittelun voi suorittaa myös projektina, esim. työpajojen, kirjaston kehitystyön tai valokuvatapahtuman parissa.  Lähtökohtaisesti suosimme pidempiä harjoittelujaksoja esim. muutama päivä viikossa 6 kuukauden ajan mahd. myös linkitettynä useampi harjoittelujakso peräkkäin. Ota yhteyttä niin työstetään yhdessä sinulle sopiva harjoittelujakso!

HAKEMINEN

Mikäli sinua kiinnostaa tulle meille töihin tai harjoittelijaksi, lähetä meille vapaamuotoinen kirjallinen hakemus ansioluetteloineen sähköpostitse osoitteeseen: director@peri.fi Haku on jatkuva. Kerro hakemuksessa missä muodossa meille töihin haet ja ilmoita hakemuksessasi mielellään suosittelijan tai suosittelijoita. Otsikoi viesti ”TYÖHAKEMUS” tai jos haet harjoittelijaksi ”HARJOITTELU”.

Tiedostelut:
Toiminnanjohtaja Sade Kahra
director@peri.fi
puh. 044 0780801

 

0003