”Teokseni käsittelevät identiteettiä. Päällimmäisenä esteettisenä ja sisällöllisenä vireenä on heijastuksenomainen kerroksellinen monitasoisuus, sekä sisä- ja ulkotilan välinen vuoropuhelu. Olen kiinnostunut sisä- ja ulkotilojen välisestä dialogista psykologisessa, itsereflektiivisessä mielessä. Valokuviini haen arkisiin tilanteisiin ja asetelmiin kiteytyviä jännitteitä ja merkityksiä.”

Läpi_2016_netti

Läpi, 2016