Näyttelyssä esitetään valokuviin perustuva projisointi ja sarja valokuvia, sekä pohditaan ihmisen suhdetta itseensä, muihin ihmisiin ja kaupunkiympäristöön. Teosten läpikäyvänä teemana on välitila, jossa korostuvat siirtymävaiheet ja hetket, jolloin jokin vanha muuttuu uudeksi, jota ei vielä tunneta. Yhdistäessään elementtejä kahdesta eri kuvasta, joiden maailmat ovat erilaisia, uusi näin syntymässä oleva kuva on outo.

Valokuvaprojisointi tavoittelee kuvallista ilmaisua, joka kuvaisi ihmismielen häilyvyyttä. Projisointi myös mahdollistaa kuvien hitaan ja taiteilijan omin sanoin ’viipyilevän’ kohtaamisen, jolloin kaksi kuvaa muuttuu toiseksi tai oikeastaan kolmanneksi kuvaksi. Keskeisenä on tavoite, jossa mielen maisemalle, asioiden sisäistykselle pyritään löytämään ilmaisu ja tyyli. Kuvien päällekkäisyydessä ja niiden hitaassa sulautumisessa toisiinsa on runollinen ulottuvuus, joka vie ajatukset surrealismin maailmaan, jossa yllättäviä asioita rinnastetaan, jossa tapahtuu kummallisia kohtaamisia ja syntyy uusia merkityksiä. Näiden yhtäältä arkinen luonne avaa silmämme ympärillämme oleviin asioihin, jotka uudelleen katsottuina saattavatkin olla samalla tavalla kummallisia ja vieraita. Ne terästävät katsettamme ja huomiokykyämme, mutta avaavat myös uusia merkityksiä, jotka osaltaan tekevät maailman mielenkiintoiseksi.

Saku Soukka on kiinnostunut katsojan kokemuksesta tänä aikana, jolloin olemme jatkuvassa sisä- ja ulkotilojen tai julkisen ja yksityisen tilan keskinäisessä muutosprosessissa. Internetin vaikutus on tässä ratkaiseva, sillä konkreettinen fyysinen todellisuus on lähes katkeamattomassa yhteydessä netin maailmaan. Nämä kaksi maailmaa ovat lomittain läsnä arjessamme, jossa nämä siirtymävaiheet eli sisään-ulos-julkinen-yksityinen hallitsevat kokemuksiamme. Soukka on kuvannut sekä sisätiloissa, että kaupungin kaduilla ja laitamilla. Tyhjä, sininen mainostila, jossa näkyy vain tuotteen koodimerkintä on kaikessa minimalistisuudessaan vain välitilassa odottamassa uutta mainosta ja uusia kulutushoukutuksia. Asiat haihtuvat, niiden päälle tulee uusia kuvia, jotka muokkaavat maailmaamme ja tämä prosessi on loppumaton. Taide, joka visualisoi tämän prosessin kommunikoi sisäisen maailmamme ja sen tapahtumien kanssa.

Saku Soukka on itse kuvannut näyttelyn taustaa:

”Minua kiinnostaa erityisesti kaupunkitilan rakentuminen ja siellä olevan mainoskuvaston luoma rinnakkaistodellisuus ja sen rinnastaminen netissä vellovaan rinnakkaistodellisuuteen, jossa luomamme avatarit uiskentelevat valtameressä nimeltä Internet. Mieli on alati muuttuva ikkuna, jossa ilmavirta kulkee sekä sisään että ulos. Sisä- ja ulkomaailman välissä on lasimainen pinta, joka hakee muotoaan.”

Netin sosiaaliset mediat luovat monilta osin tämän ajan identiteettikuvastoa ja toimivat osaltaan peilinä, jonka varassa rakennamme itsestämme kuvaa. Netin maailma on eräänlainen vaihtoehtoinen ”todellisuus”, ja sen tarjoamat mallit muokkaavat niin tapaamme olla maailmassa kuin ihmissuhteitamme. Tämän näyttelyn kuvissa liikutaan läheisissä suhteissa, kahden ihmisen intiimeissä kohtaamisissa ja hetkissä, joissa ihminen pohtii omaa olemassaoloaan.

Soukka valitsee katsomisen hidastamisen ja samalla syventämisen. Hän pyrkii näyttämään kuinka arjen banaalien esineiden ja ilmiöiden sisällä, takana ja näkemisen kerrostumissa on aina syvällisiä koko ihmisen olemiseen liittyviä tasoja. Valokuvassa, johon liittyy teksti ”this is not about winning or losing” on juomalasiin nuukahtanut tulppaanikimppu kuin muistutuksena siitä että elämässä ei voi ”voittaa” eikä ”hävitä”, sillä olemme kaikki biologisia olentoja ja sidottuja aikaan ja sen lakeihin. Valintaa ei ole, ei ainakaan vielä.

Maaretta Jaukkuri

Saku Soukka (s. 1982) on helsingissä asuva taiteilija. Hänen ensisijainen ilmaisuväline on valokuva, jota hän eri tavoin yhdistelee tekstin, äänen, videon ja installoinnin kanssa. Monien alateemojen kautta teoksien yhteiseksi pääteemaksi nousee identiteetti. Ne peilaavat itseyden ja toiseuden sekä hybridin käsitteitä. Kohtaamiset ja vuoropuhelut sisäisen ja ulkoisen, pysähtyneisyyden ja liikkeen sekä orgaanisen ja teollisen välillä ovat läsnä. Soukka on valmistunut kaksi vuotta sitten Kuvataideakatemiasta, pitänyt näyttelyitä Suomessa ja ulkomailla sekä julkaissut valokuva- ja runokirjan Paperipeili (Noxboox 2016).

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

 

Oheisohjelma

SANASUMMA

Sunnuntaina 29.4.2018 klo 16 Valokuvakeskus Perin galleriassa Laura Nevanperä, Saku Soukka, Hanna Storm ja Ville Suopajärvi esittävät 1-2 tunnin esityskokonaisuudessa runoihin tai teksteihin perustuvat esityksensä.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa!

 

nettisivu_Saku-Soukka---Ikkuna-Välissä-(Talvi)-19

Still-kuva valokuvaprojisoinnista Ikkuna Välissä (Talvi), 2017