Näyttelyssä Mapping Memory tutkimme muistoja ja suhdettamme paikkoihin. Näyttely koostuu installaatioista, videoista ja valokuvista, pikselilajitteluun (pixel sorting) ja karttapalveluihin yhdistettyinä. Teoksissa ilmentyy abstraktin kuvan rakenne järjestetyssä kuviossa.

Näyttelyssä olemme uudelleentulkinneet digitaalisen ympäristön ja rekonstruoidut muistot. Vääristymien kautta sopeutamme mediat meihin, mikä laajentaa käsitystämme todellisuudesta tuomalla siihen uusia näkökulmia. Ympäröivää maailmaa tarkkailemalla syntyy muistoarvojen fragmentteja, joissa jaamme paikkoihin liittyvän läsnäolon.

Yksilöllinen käsityksemme kuvasta on kehittynyt rinnakkain digitaalisten medioiden kanssa. Tämä havainto tasapainottuu näyttelyssä, fyysisen ja virtuaalisen rajamaailman välissä.

 

Johan F. Karlsson tarkastelee, miten nykypäivän visuaalisessa kulttuurissa kollektiivisesti orientoidutaan kuvan ympärille. Taiteellisessa työssään hän tutkii kehon ja läsnäolon siirtymätiloja kuvan ympärillä sekä sitä, miten tämä muutos vaikuttaa tapaamme hahmottaa tilaa. Karlsson luo valokuvan, videon ja installaatioiden avulla erilaisia virtuaalisen ja todellisen tilan välisiä kohtaamispaikkoja.

Taiteilija Johan F. Karlsson (s. 1984) asuu Malmössä ja Helsingissä. Hänen töitään on aiemmin esitetty Ruotsissa, Sveitsissä ja useissa näyttelypaikoissa Suomessa. Hän opiskelee parhaillaan Aalto-yliopiston valokuvataiteen maisteriohjelmassa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Helsingissä.

Nayab Noor Ikram työskentelee kulttuuri-identiteetin ja identiteettien muodostumiseen liittyvien käsitteiden parissa. Hän lähestyy identiteetin näkökulmia valokuvan, videon ja installaation kautta. Ikramin tutkimusten ja vuorovaikutteisen taiteen tavoitteena on luoda henkilön ja objektin välistä vuoropuhelua julkisessa tilassa. Tästä syntyvä viestintä liittyy sekä henkilökohtaisiin että yhteisöllisiin muistoihin, abstraktien tekstien, kuvan ja äänen avulla ilmaistuna. Abstrakti ilmaisu on Ikramin tapa haastaa tapamme kommunikoida.

Nayab Noor Ikram (s. 1992) on valokuvaaja ja kuvataiteilija Ahvenanmaalta. Hänen juurensa ovat Pakistanissa, tällä hetkellä hän asuu Turussa. Ikram on valmistunut medianomiksi valokuvaukseen suuntautuneena Yrkeshögskolan Noviasta, Pietarsaaressa vuonna 2015. Keväällä 2017 Svenska Kulturfonden myönsi hänelle vuoden pituisen harjoittelijastipendin, kesällä 2017 hän perusti lehden PPLATS.

 

Sunnuntaina 3.9. klo 15-17 Nayab Noor Ikramin ja Johan F. Karlssonin Glitch Art drop-in -työpaja Valokuvakeskus Perin galleriassa. Pajan kielinä ovat ruotsi ja englanti. Työpaja on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Glitch Art drop-in -työpaja on osa Kulkulupa -tapahtumaa. Lisätietoa täältä.

 

nettisivuilleJoahn.F. Karlsson

Johan F. Karlsson: Catedral de Sal, 2016

 

nettisivuille.NayabIkram-Distortion kopio

Nayab Noor Ikram: Distortion III, 2016