Your Gaze Is a Loaded Gun —Parts 1 and 2: ”Nature” and Nature

Nimi Your Gaze Is a Loaded Gun viittaa katseeseen ladattuun voimaan. Näyttely rakentuu kahden kysymyksen ympärille: millainen valta katseella on näkevän ihmisen maailmassa ja millainen on suhteemme luontoon ja luonnolliseen.

Luonto tuntuu olevan ihmiselle kuin näyttämö, jolla elämä tapahtuu. Sen asema tuntuu epätasa-arvoiselta ihmisen kielen ja kulttuurin kanssa. Entäpä, jos luonnolla onkin oma todellisuutensa, ja oma, meistä riippumaton itseisarvonsa?

Näyttelyn työt keskittyvät tarkastelemaan meitä ympäröivää orgaanista luontoa sekä luontoa, joka on meissä itsessämme tunteina, vaistoina, selittämättömänä ja hallitsemattomana. Teokset ovat eräänlaisia kameran eteen lavastettuja performansseja näiden aiheiden ympärillä.

Katsominen on tapahtuma, johon näkemisen lisäksi liittyy myös se, miten näemme katseemme kohteen. Teosten näkyvä sisältö pyrkii viemään katsetta kohti sitä rajapintaa, jossa näkeminen muuttuu aktiiviseksi teoksi. Teosten lähtökohtana on halu jäljittelyn kautta paljastaa ajattelun rakenteita siten, että katsoja tulisi tietoisemmaksi oman ajattelunsa kulkusuunnista ja katseensa latautuneisuudesta. Toimintaamme muuttaaksemme on oma ajattelumme nähtävä ja ymmärrettävä konstruktioksi, joka vaikuttaa tapaamme havainnoida ja toimia. Näkemisen tullessa entistä tietoisemmaksi prosessiksi, muuttuu todellisuutemme myös sen kautta.

 

Noora Isoeskeli (s.1982) on suomalainen valokuva- ja kuvataiteilija. Hän on opiskellut kuvataidetta Turussa, Tampereella ja Islannissa sekä valokuvataidetta Helsingissä. Taiteellisessa työskentelyssään Isoeskeli on kiinnostunut luonnosta, sanojen ja kuvien suhteesta, visuaalisista oivalluksista sekä siitä, kuinka mielemme lataa tapaamme nähdä ja kokea asioita. Hänelle taiteen kieli alkaa siitä, mihin muut kielet päättyvät. Isoeskelin töitä on ollut esillä sekä yksityis- että ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.

Näyttelyä ovat tukeneet Koneen Säätiö, Taiteen edistämiskeskuksen Varsinais-Suomen taidetoimikunta, Suomen Kulttuurirahasto sekä Uulatuote Oy.

www.nooraisoeskeli.com

 

isoeskeli_brooding_over_the_futureBrooding Over The Future, 2016

 

taike_varsinais-suomi_vaaka

pinkki-Koneensaatio-logo

Varsinais-Suomen kulttuurirahasto