Hover, float on installaatio, joka koostuu silkille ja paperille vedostetuista syanotypioista. Näyttelyn teokset ilmentävät kuun ja veden välistä jännitettä abstrahoidun ja muokatun kuvamaailman sekä erilaisten materiaalien kautta.

Syanotypia on vanha valokuvan vedostusprosessi, jossa valoherkkä emulsio levitetään halutulle pinnalle ja valotetaan ultraviolettivalossa. Kemiallisen reaktion seurauksena syntyy preussinsininen vedos.

Töiden lähtökohtana on tieteellisten ilmiöiden selittäminen tai selittämättömyys taiteen kautta. Taiteilija voi kokea ja esittää saman asian kuin tieteilijä, käyttäen täysin erilaista ilmaisumuotoa. Käsin tekeminen ja materiaalien kokeminen ovat keskeisessä osassa Niskasen taiteellisessa prosessissa ja näyttelyn aiheeseen syventymisessä.

Hover, float ottaa osaa keskusteluun valokuvan määritelmästä. Yhdistelemällä perinteistä valokuvan vedostustapaa digitaaliseen kuvamaailmaan ja yllättäviin materiaaleihin, on töihin sisällytetty monia valokuvalle ominaisia piirteitä. Taiteilijan työprosessilla on samankaltaisuutta perinteisen valokuvauksen, monien grafiikan vedostusmenetelmien ja kamerattoman valokuvauksen kanssa, mutta se ei kuitenkaan puhtaasti ole mitään näistä.

Teossarja sai alkunsa 2015 Vancouverissa ja sitä on työstetty Kanadassa ja Tyynenmeren rannoilla. Osa näyttelyn töistä on valmistettu Emily Carr Universityssa, Vancouverissa.

Anna Niskanen (s. 1990) on helsinkiläinen valokuvataiteilija, joka valmistuu maisteriksi Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta kevään aikana. Hover, float on osa Niskasen taiteen maisterin lopputyötä ja hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä. Anna Niskanen on Valokuvakeskus Perin debytoiva stipenditaiteilija vuonna 2017.

Näyttelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.

 

Näkökulma näyttelyyn: Esko Valtaoja

Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja on kutsuttu Perin stipendinäyttelyn Näkökulma näyttelyyn -tekstin kirjoittajaksi. Kirjoituksella Perin kutsuma asiantuntija antaa oman näkökulmansa näyttelyn teoksiin tai sen aihepiiriin. Kirjoitus on luettavissa täältä.

niskanen_hover_nettiHover, 2015