Peri ry:n syntysanat lausuttiin syksyllä 1987, jolloin joukko turkulaisia kuvaajia perusti Peri 8 -valokuvagallerian Rauhankadulle. Tavoitteena oli alueen valokuvakulttuurin elävöittäminen avoimen ja joustavan näyttelylinja turvin. Tunnettujen valokuvaajien esittelyn lisäksi haluttiin avata väylä uusille tulokkaille. Alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi valokuvakeskukseksi Peri laajeni muutettuaan Turun kulttuurikeskukseen Vanhalle suurtorille vuonna 1990. Kasvaneen jäsenmäärän myötä yhdistyksen toiminta monipuolistui.

Tänään Peri toimii alueellisena valokuvakeskuksena tehden tunnetuksi ja edistäen valokuvakulttuuria Lounais-Suomessa. Keskus on kaikille avoin kotimaisen ja kansainvälisen valokuvan kohtauspaikka. Perin toimintamuotoina ovat näyttelyt, työpajat, seminaarit ja muut yleisölle avoimet luento- ja keskustelutilaisuudet, tiedotus- ja julkaisutoiminta, residenssitoiminta sekä erilaiset valokuvausprojektit ja yhteistyöhankkeet kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi Peri ylläpitää valokuvaan keskittyvää omaa valokuva-aiheista kirjastoaan. Valokuvakeskus on toiminut vuodesta 2010 Wäinö Aaltosen museossa. Sijainti on mahdollistanut uudenlaisia yhteistyömuotoja Turun museokeskuksen kanssa.

Yhdistys juhlii kolmekymmenvuotista taivaltaan vuonna 2017. Juhlavuoden kunniaksi keskus tuottaa katsauksen, joka valottaa Perin näyttelyjä, tapahtumia ja tuntoja vuosien varrelta. Katsaus toteutetaan pienehkön lehden muotoon, joka tulee sisältämään faktapoimintoja ja kuvia arkistosta sekä haastatteluihin pohjautuvia juttuja. Katsauksen tyyli on kepeä ja rento.

Katsaus julkaistaan ensin sähköisenä, jonka jälkeen teoksen painatustyölle haetaan ulkopuolista rahoitusta. Taittotyön suorittaa alan opiskelija tai ammattilainen. Painettua julkaisua käytetään lahjana ja yhtenä Perin toiminnan käyntikorttina.

Yhdistys etsii katsauksen toimitustyöhön soveltuvaa projektityöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen. Työsuhteen kesto on kokopäiväisenä 4-6 viikkoa tai muuna sovittuna ajanjaksona yhteensä 150-225 tuntia. Toimittajan/kirjoittajan tehtävänä on arkistomateriaalin osittainen läpikäynti ja poimintojen valintatyö, sekä haastatteluiden ja tarinoiden keruu valikoidulta jäsenjoukolta. Työtehtävät suoritetaan itsenäisesti ja ne vaativat johdonmukaisuutta, joustavuutta sekä vuorovaikutustaitoja. Projektin ohjaajana toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja. Työn suorituspaikka on Turku, tietokone ja työpiste on työntekijän käytettävissä Perin toimistolla projektin ajan.

Katsauksen tekijältä edellytetään

  • oikeakielisyyttä ja kokemusta erilaisista juttutyypeistä
  • historian ja taiteen alan tuntemusta
  • varsinaissuomalaisen valokuvataiteen tuntemusta
  • hyviä it-taitoja

Lisäksi toivomme kokemusta taittotyöstä.

Palkka on 1 800 e (150 tuntia tai kuukauden kokopäiväinen työpanos). Peruste määräaikaisuudelle on työn projektiluonne. Työsopimuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Akavan Erityisalat ry:n ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n taide- ja kulttuurialaa koskevaa työehtojen suositusta.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen sekä juttunäytteineen viimeistään 2.10.2016 osoitteeseen: director@peri.fi, otsikolla HISTORIIKKI.
Tiedusteluihin vastaa toiminnanjohtaja Sade Kahra (puh. 044 0780801).

kuva