Aasiassa ja Afrikassa lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt Jaakko Pesonen käsittelee Ihmisluokka -näyttelyssään ihmisen tarvetta luokitella itsensä ja toiset erilaisiin ryhmiin. Luokittelu on usein huomaamatonta ja se koetaan luonnollisena osana omaa ympäristöä ja kulttuuria. Vaikka luokittelu pohjautuu ihmisen tarpeeseen kuulua johonkin ryhmään, se on samalla keino sulkea pois muut erilaisina, pelottavina tai uhkaavina koetut ihmiset. Pesonen pohtii luokittelua vallan ja ulkoistamisen välineenä sekä syynä olla kohtaamatta itseään. Samalla hän haluaa herättää ihmisissä kiinnostuksen nähdä muitakin kuin oman ryhmänsä jäseniä rikastuttavina osina maailmaamme, ja nostaa esiin sen, miten itse olemme taipuvaisia luokittelemaan. Näyttely koostuu kolmesta englanniksi tekstitetystä videoinstallaatiosta, joissa käsitellään muun muassa homoseksuaalisuuden stereotypioita, vanhemisen vaikeita kysymyksiä ja itseemme liittyviä ennakkoluuloja.

Ensimmäisessä interaktiivisessa videoinstallaatiossa ”Hei Homo!” (2012) Laura Birn, Vera Kiiskinen ja Sara Paavolainen näyttelevät kolmea eri-ikäistä naista, jotka antavat kasvot internetin keskusteluille homoseksuaalisuudesta.

“Toinen minä” (2016) -videoinstallaatio käsittelee luokittelua; sitä miten näemme itsemme ja miten luulemme muiden näkevän meidät. Ihmisten tarinoita voi lukea samanaikaisesti useasta eri näkökulmasta. Installaation filosofinen pohja on se minimaalinen ero, joka piilee kahden totuuden välissä. Teos on tehty yhdessä Koneen Säätiön Saaren kartanon yhteisötaiteilija Pia Bartschin ja hänen kokoaman ryhmänsä kanssa. Käsikirjoituksesta ja roolien esittämisestä vastaavaan kokoonpanoon kuuluvat Hannele Akkanen, Minna Hautio, Zivile Karvonen, Jani Konttila ja Pekka Savolainen.

Kolmannessa installaatiossa ”Koira/vanki/vanhus” (2015) kohdataan vanhenemisen kysymyksiä, jotka koskettavat meitä kaikkia. Vanhenemista on hahmotettu Simone de Beauvoirin ”The Coming of Age”- ja Sara Heinämaan ”Transformations of Old Age” –kirjoitusten kautta. Myös tämä teos pohjautuu internetin keskustelupalstojen aineistoon, ja siinä näyttelevät Kristiina Elstelä, Ani Krossi ja Pekka Pesonen.

Näyttelyssä olevat teokset ovat saaneet tukea Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKistä, Taiteen edistämiskeskukselta sekä Koneen Säätiöltä. Hei homo! on Aalto-yliopiston Median laitoksen tutkimusryhmä Crucible-studion tuotantoja, jota on konseptoitu yhdessä studion taiteellinen johtaja Mika ‘Lumi’ Tuomolan kanssa. Hei homo! -teosta ovat rahoittaneet EU:n Kulttuuri-ohjelma (City Noises), Opetus- ja kulttuuriministeriö ja City Sets -projekti.

Perin galleriassa järjestetään perjantaina 19.2. klo 16–18 Jaakko Pesosen, filosofi Sara Heinämaan ja taiteilija Saara Ekströmin keskustelutilaisuus toiseudesta. Keskustelun jälkeen on mahdollista tutustua Wäinö Aaltosen museossa Saara Ekströmin Alkemia-näyttelyyn taiteilijan johdolla. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Näyttelyn viimeisenä päivänä sunnuntaina 28.2. klo 16 Kiesmatic-ryhmä esittää näyttelyn teemaan nivoutuvan performanssin

 

heihomo_netti

 

”Hei Homo!”, 2012