Euroopan kauneimmat ydinvoimalat on valokuvasarja, joka tutkii ydinvoimaloita maisemassa esteettisestä näkökulmasta. Kuvasarja liittyy ihmisen ja luonnon suhteeseen. Valokuvien näkökulma on dokumentaarinen ja kuvaustyyli perustuu Lasse Lecklinin aiemmasta työskentelystä tuttuun toistoon. Kuviin luovat jännitettä maiseman kauneus ja ydinvoimala-arkkitehtuurin maisemasta nouseva ponteva absurdius, teollisuusromantiikkaa unohtamatta. Ydinreaktorit vaativat jäähdytysvettä, ja siten voimaloiden sijoituspaikoiksi valitaan merenrantoja ja jokilaaksoja. Usein nämä ovat myös luonnonkauniita ja idyllisiä paikkoja, joiden keskeltä kohoaa voimala.

Riskien takia voimalat pyritään sijoittamaan ns. kompromissietäisyydelle suurista asutuskeskuksista – niin, että sähkönsiirto on kuitenkin järkevää, mutta aivan välittömässä läheisyydessä ei ole suurta asutuskeskusta. Erityisesti tiheästi asutussa Länsi- ja Keski-Euroopassa tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että ydinvoimalat on sijoitettu asutulle ja viljellylle maaseudulle. Ihmisen jälki ja elinympäristö ovat silti näkyvissä voimaloiden läheisyydessä.

Ilmastonmuutoksen torjuminen pakottaa meidät etsimään tapoja tuottaa energiaa mahdollisimman vähillä hiilidioksidipäästöillä. Suomessa ollaan parhaillaan rakentamassa Olkiluodon kolmatta reaktoria ja suunnitellaan edelleen ydinvoiman lisäämistä, Pyhäjoen voimalan rakentamista. Periaatepäätöksiä on tehty ja nyt niiden taloudellis-poliittisten tilanteiden muuttuessa asia on jatkuvassa keskustelussa. Suomen linja on päinvastainen kuin vaikkapa Saksan, joka on päättänyt luopua ydinvoiman käytöstä energiantuotannossa 2022 mennessä. Tai Espanjassa, jossa useita rakenteilla olevia ydinvoimalaitoksia on päätetty jättää kesken.

Kuvasarjaan on kuvattu toiminnassa olevien reaktoreiden lisäksi niitä, jotka ovat keskellä pitkää sulkemisprosessia sekä voimaloita, joiden rakentaminen on jätetty kesken tai käyttötarkoitusta muutettu. Sarjaan on kuvattu yli 40 voimalaa. Kuten teoksen nimestä voi päätellä, esteettiset kriteerit vaikuttavat kohteiden valintaan – tämä pätee niin itse voimalan arkkitehtuuriin kuin ympäröivään maisemaankin.

Lasse Lecklin ja toimittaja Antti Kiuru ovat kiertäneet Euroopan ydinvoimaloita osin yhdessä ja Kiuru on kirjoittanut näyttelyn tekstit, jotka tarjoavat taustatietoa kyseisistä voimaloista. Lecklin ja Kiuru valmistelevat aiheesta kirjaa, joka julkaistaan vuoden 2016 aikana.

Lasse Lecklin on helsinkiläinen valokuvaaja, joka on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta. Hänen taiteellisen työskentelynsä keskiössä on rakennettu maisema sekä ihmisen ja luonnon välinen suhde. Lecklinin neljäs yksityisnäyttely Euroopan kauneimmat ydinvoimalat saa ensiesityksensä Valokuvakeskus Perissä.

Antti Kiuru on helsinkiläinen toimittaja, joka on opiskellut estetiikkaa Helsingin yliopistossa ja työskennellyt useissa eri työtehtävissä monessa mediassa.

Kiitos: Koneen säätiö, Taiteen edistämiskeskus, Patricia Seppälän säätiö ja Suomen Ympäristöministeriö.

Estetiikan tutkija Petteri Kummala on laatinut näyttelyn yhteyteen kirjoituksen Hybridimaiseman kauneutta. Teksti on osa Näkökulma näyttelyyn -sarjaa, jossa Valokuvakeskus Perin kutsuma asiantuntija antaa oman näkökulmansa näyttelyn teoksiin tai sen aihepiiriin.

 

Grafenrheinfeld_Germany_preview_photo_netti Grafenrheinfeld, Saksa