Näyttely koostuu videoinstallaatiosta sekä kolmesta valokuvasarjasta. Teosten keskeinen teema liittyy valokuvan todellisuus- ja kuvarakenteen purkamiseen digitaalisten ja analogisten päällekkäisyyksien aikakaudella. Lähtökohtana on ollut ajatus digitaalisen valokuvan ”alkuperäisestä” muodosta ja siitä miten kuva tuhoutuu ja muuttuu erilaisten prosessien aikana, saavuttaen samalla uusia tasoja.

Taiteilijana Juan Kasaria kiinnostaa venyttää valokuvan käsitettä eri suuntiin ja rikkoa valokuvan pintarakennetta materiaalikokeiluilla. Hän yhdistää teoksissaan esimerkiksi epoksilakkaa ja puhdasta pigmenttiä digitaalisiin efekteihin. Hän on samalla hyödyntänyt kuvien tekemisessä myös tietokoneohjelmointia ja numeraalisia keinoja.

Broken image -sarjassa Kasari purkaa ottamaansa kuvamateriaalia pienempiin osiin ja muuttaa sen digitaalista koodia välillä sattumanvaraisesti, välillä tarkasti harkiten. Projekti alkoi sattuman kautta, eräänlaisena esimerkkinä siitä, miten taiteilija voi käyttää tieteen menetelmiä ja laitteita väärin. Tietokoneen kovalevyllä olleet tiedostot olivat vahingoittuneet ja ne korjattiin siihen tarkoitetun ohjelman avulla. Tuloksena oli kuitenkin alkuperäisistä täysin poikkeavia kuvia. Tietokoneohjelma väitti tehneensä oikeat koodin korjausratkaisut ja totesi kuvien olevan alkuperäisessä muodossaan. Tästä lähti liikkelle ajatusketju kuvan alkuperäisestä muodosta ja siitä, miten ja mikä se oikeastaan on.

Spectroscope- sarjan kuvissa ja videoinstallaatiossa Juan Kasari on kuvannut valon spektriä tutkivan Spectroscope-laitteen sekä kolmen prismalasin läpi valkoista valoa. Koko projekti on ollut eräänlainen harmonian palautus rikkoutuneeseen maailmankuvaan. Teokset ovat olemukseltaan ja kuvausprosessiltaan hyvin hitaita, jopa meditatiivisia.

Kolmannessa sarjassaan Filters, reference to a film taiteilija on kuvannut valokuvauksessa käytettäviä suodattimia ja tarvikkeita.

Juan Kasari (s.1974) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija, joka on valmistunut Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi tila-aikataiteiden koulutusohjelmasta. Hänen töitään on ollut esillä yksityisnäyttelyissä mm. Galleria Hippolytessä ja MUU Galleriassa Helsingissä, sekä useissa kuratoiduissa ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.

kasari_nelja40x40_pienempikokoNeljä sarjasta Filters, Reference to a Film