Paula Sundell / Sotši, vielä yksi utopia
10.1.–2.2.2014

Valokuvasarja Sotši, vielä yksi utopia käsittelee todellisuuden ja epätodellisuuden välistä häilyvää rajaa, sekä sitä, miten näemme maailmaa erilaisten todellisuuden jäljittelyjen kautta. Valokuvasarja sijoittuu Sotšiin, Etelä-Venäjälle, jossa useiden rakennustyömaiden eteen oli aitoihin pingotettu suuria (valo)kuvia. Sotšin palmurantojen läheisyydessä järjestetään vuoden 2014 talviolympialaisten sisälajit ja alue on ollut viimeiset viisi vuotta suuren ja kalliin muutoksen alla.

Tämä Potemkinin kulisseja muistuttava Sotšin kaupunki oli aikoinaan kylpyläkaupunki, jonne työläiset menivät virkistäytymään. Nyt monet näistä kylpylöistä on muutettu viiden tähden hotelleiksi. Tulevat talviolympialaiset ovat muuttaneet tätä aluetta niin materiaalisesti kuin henkisestikin. Mittavat rahalliset investoinnit ja useiden vuosien rakennusurakka näyttäytyvät koko maailmalle Olympialaisten muodossa. Mitä kulisseissa tapahtuu?

Me ihmiset emme pidä todellisuudesta. Luomme ympärillemme keinotekoisia maailmoja, imagoja, identiteettejä ja mielikuvia. (Valo)kuvat toimivat niiden tehokkaina vaikuttimina. Näiden illuusioiden keskellä elämme. Valokuvasarja pohtii ihmisen halua rakentaa utooppisia maailmoja. Sotšista löydetyt kuvat piilottavat taakseen rakennustyömaita ja siirtotyöläisiä. Samalla ne rakentavat mielikuvia Sotšista, ja näiden kuvien edessä ihmiset ottavat kuvia itsestään ja ystävistään.

Kävelyä, pölyä, työkoneiden ääntä, kuvia palmuista, lisää kävelyä, kuvia auringonlaskuista ja taas kävelyä. Tämä kuvaa ehkäpä päiviäni Sotšissa. Keräilyä ja arkistointia. Olen keräillyt kuvia, jotta niiden ilmiö tulisi esiin. Olen arkistoinut, jotta havaintoni jäisi olemaan.

 

Paula Sundell (s.1982) asuu ja työskentelee Bretagnessa, Ranskassa. Hän valmistui Lahden Muotoiluinstituutista vuonna 2013, pääaineenaan valokuvaus, minkä lisäksi hän opiskeli Pietarin Taideakatemiassa vuoden piirustusta ja maalausta. Hän kuvaa samanaikaisesti useita pitkäaikaisia dokumentaarisia projekteja. Tällä hetkellä hän kiertää kuvaamassa pieniä maatiloja Ranskassa sekä työstää mm. Venäjällä tehdyn pitkän liftausmatkansa aikana kuvattua dokumenttielokuvaa venäläisistä rekkakuskeista.

 

Lisätietoja näyttelystä:
nayttelyt@peri.fi, 040 350 1954

 


Paula Sundell / Sochi Another Utopia
10.1.-2.2.2014

Photographic series Sochi Another Utopia is about the vague line between real and unreal. About how we see reality through different sorts of simulations and counterfeits. Series takes place in Sochi, Southern Russia, where huge photographs were installed in front of construction sites. The indoor sports of 2014 Winter Olympics will be held nearby and the area has been under a massive and expensive transformation for the last five years.

Reminiscent of Potemkin’s stages Sochi used to be a spa city where laborers went to refresh. Many of these spas have now been turned into five star hotels. Upcoming winter olympics have changed the city both materially and mentally. Extensive investions and years of construction will be shown to the whole world as the spectacle of Olympics. What happens behind the facade?

We humans don’t like reality. We create artificial worlds, images, identities and visions. Photographs are a powerful motive to the illusions amongst we live. Subject matter of the series is people’s will to create utopic worlds. Photographs in Sochi hide constructions and migrant laborers behind them. At the same time they build an alternate image of Sochi, and in front of this image people take pictures of themselves and their friends.

Walking, dust, sounds of machines, photographs of palm trees, more walking, photographs of sunsets and walking again. That should describe my days in Sochi. Collecting and archiving. I have collected images so that the phenomenon behind them would become visible. I have archived so that my perception would last.
Paula Sundell (b. 1982) lives and works in Bretagne, France. She graduated from Lahti University of Applied Scienes Institute of Design and Fine Arts in 2013, majoring in photography. She also studied drawing and painting in Stieglitz State Academy of Art and Design for a year. She works simultaneously with several long term documentary projects. At the moment she tours photographing small farms in France and, among other projects, edits her documentary film about Russian truck drivers shot while hitchiking in Russia.

 

More Information:
nayttelyt@peri.fi, 040 350 1954

 

Paula Sundell