Henrik Duncker / Studio Kapsēde 7.2.-2.3.2014

An open lecture is held in connection to the exhibition on Soviet commodity culture in Latvia by Iliana Veinberga from riga Porcelain museum on 8 February at 2 pm. In English.

Tässä näyttelyssä esillä olevat kuvat olen tehnyt Latviassa vuosina 2012-13. Studio Kapsede -sarja sai alkunsa kesällä 2012 satamakaupunki Liepajan lähellä Kapsede-nimisessä kylässä. Kesäpaikkamme oli tupaten täynnä tavaroita. Jotakin oli tehtävä: aloin valokuvata niitä. Kyhäsin pienen, siirreltävän luonnonvalostudion. Aluksi kuvasin koulun entisen liinavaatehuoltaja-kino-operaattorin jäämistöä. Hiljalleen mukaan tuli myös muille kyläläisille kuuluvia esineitä ja Kapseden peruskoulun luonnontieteellistä havaintovälineistöä, kunnes studioni kurotti katseensa myös Liepajaan ja Riikaan.

Heinäkuussa 2012, matkalla Etelä-Latviaan, pysähdyimme jossain Väinäjoen varrella ja ostimme auton takakontista savustetun Raznajärven karpin tuliaisiksi ystävillemme. Saavuimme perille puolinukuksissa pikkutunneilla ja leväytimme tuliaiskalan pöydälle vahakankaan päälle. Näky oli herättävä. Tästä sai alkunsa savukalasarja. Missä vastaani on tullut savustettua kalaa ja vahakangas, siinä on kalasarja saanut jatkoa.

Loppuvuodesta 2012 Riian posliinimuseo kutsui minut kuvaamaan kokoelmiaan. Helmikuussa 2013 vietin viikon museon holvikellarissa: päätin keskittyä yksinomaan posliinifiguriineihin. Nämä pääosin hyväkuntoiset ja anonyymit esineet tuntuivat vaativan toisenlaista lähestymistapaa: syntyi sarja eräänlaisia ”tilannekuvia”.

Hanketta ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Pohjoismainen kulttuurirahasto.

 

Henrik Duncker

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Duncker / Studio Kapsēde 7.2.-2.3.2014

 

An open lecture is held in connection to the exhibition on Soviet commodity culture in Latvia by Iliana Veinberga from riga Porcelain museum on 8 February at 2 pm. In English.

De utställda bilderna har jag skapat i Lettland under åren 2012-13. Studio Kapsede -serien fick sin början i en by vid namn Kapsede, vid hamnstaden Liepaja sommaren 2012. Jag konstruerade en liten, mobil naturljus-studio. Till en början fotograferade jag den förra linneskötaren och kino-operatörens kvarlämnade egendom. Så småningom kom även bybornas föremål med i bilden, samt Kapsede-skolans naturvetenskapliga undervisningsutrustning, tills min studio nådde även Liepaja och Riga.

I juli 2012, på en resa till Södra Lettland, stannade vi någonstans längsmed floden Daugava och köpte oss en rökt karp från Raznafloden som present till våra värdar. Vi kom halvsovande fram på småtimmarna och slängde vår presentfisk på ett vaxtygsbeklätt bord. Synen var väckande. Här fick den rökta fiskserien sin början. Varhelst jag ser rökt fisk på vaxduk, har fiskserien fått sin fortsättning.

I slutet på 2012 bjöd Rigas porslinmuseum mig att fotografera deras samlingar. I februari 2013 spenderade jag tre veckor i museets källarvalv: jag beslutade mig för att koncentrera mig på enbart porslinsfigurerna. Dessa huvudsakligen välbevarade föremålen tycktes kräva en annan typ av uppmärksamhet: en slags ”situationsbilder” tog form.

Projektet har fått stöd från Centret för konstfrämjande och Nordiska kulturfonden.

 

 

 

Henrik Duncker / Studio Kapsēde 7.2.-2.3.2014

 

An open lecture is held in connection to the exhibition on Soviet commodity culture in Latvia by Iliana Veinberga from riga Porcelain museum on 8 February at 2 pm. In English.

Images shown in this exhibition I have photographed in Latvia between 2012 and 2013. Studio Kapsede series was created in a village, Kapsede, near the harbor city of Liepaja. Our summer place was filled with things. Something had to be done: I started photographing them. I built a small, movable natural light studio. At first I photographed the remaining artifacts of the school’s linen custodian and cinema operator. After came objects belonging to other villagers and some scientific equipment from the school of Kapsede, then my studio expanded into Liepaja and Riga.

July 2012, while travelling to Southern Latvia, we stopped somewhere by Daugava river and bought a smoked carp, fished from Raznas lake, as a present to our friends. We arrived half-asleep in the small hours and laid the fish on an oilchlothed table. The sight was awakening. So began the smoked fish series. Wherever I came across smoked fish and oilcloth the series continued.

At the end of the year Riga Porcelain museum invited me to photograph their collection. I spent a week in the museum’s cellar in February 2013 deciding only to focus on miniature porcelain figurines. These mainly in good shape and anonymous objects seemed to demand a different sort of approach: a series of certain kind of ”snapshots” was born.

Project was supported by Arts Promotion Centre Finland and Nordic Culture Fund.

Duncker